Městská část Praha 22
Praha 22

Evakuace obyvatelstva

Evakuaci lze členit dle doby trvání na dlouhodobou a krátkodobou a dle způsobu provedení na samovolnou a řízenou.


Evakuaci lze členit dle doby trvání na dlouhodoboukrátkodobou a dle způsobu provedení na samovolnouřízenou. Cílem krátkodobé evakuace je co nejrychlejší opuštění zasaženého prostoru a jedná se zejména o evakuaci neplánovanou, jenž se nejčastěji řeší formou samovolné evakuace nebo s přispěním koordinace záchranných složek. Dlouhodobá evakuace je evakuací plánovou se zajištěním nouzového přežití pro obyvatelstvo. Může být spojena s vyhlášením jednoho z krizových stavů.


Při samovolné evakuaci hrozí nebezpečí přetížení dopravních komunikací, proto je vhodné mít v záloze alternativní trasy, které by se daly využít v případě nepříznivé dopravní situace. Řidiči vozidel by měli dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti při řízení motorového vozidla, a to zejména kvůli zvýšenému riziku vzniku dopravní nehody (např. z důvodu pohybu vozidel bezpečnostních a záchranných složek, nervozitě z probíhající situace, hustotě provozu, atp.).
V případě, kdy není zajištěno nouzové přežití pro obyvatelstvo (zejm. u krátkodobé evakuace), je vhodné využít přístřeší u rodinných příslušníků, přátel či známých.


V případě vyhlášení evakuace:

  1.  Uhasíme otevřený oheň (např. v krbu, kamnech).
  2.  Vypneme spotřebiče a přívody energií a vody (kromě ledniček a mrazniček).
  3.  Zvířata (kromě psů a koček) zajistíme dostatečným množstvím vody a krmiva; psi a kočky uzavřeme do schráně a vezmeme je s sebou.
  4.  V případě povodně připevníme všechny předměty, které by mohly uplavat a zhoršit tím průběh povodně. Cenné věci, elektroniku, nábytek, atp. vyneseme do horního patra domu.
  5.  Dětem dáme do kapsy/pověsíme na krk cedulku se jménem a adresou.
  6.  Zkontrolujeme, zda jsou i sousedé informováni o probíhající evakuaci.
  7.  Vezmeme si s sebou evakuační zavazadlo.
  8.  Uzamkneme byt/dům a pověsíme na dveře informační štítek o provedené evakuaci, dostavíme se na určené místo.
Datum vložení: 14. 4. 2014 12:30
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Praha 22