Městská část Praha 22
Praha 22

Domácí násilí

Domácí násilí je nejrozšířenější formou násilí vůbec...

 

Domácí násilí (čerpáno z webových stránek www.donalinka.cz)

 

„Domácí násilí je nejrozšířenější formou násilí vůbec, přičemž je současně formou nejméně kontrolovanou a co do své frekvence a závažnosti nejvíce podceňovanou.“

Schneider, H. J. (německý kriminolog)


Základní informace Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.


Klíčové znaky domácího násilí:

1.      Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.

2.      Eskalace – od urážek se stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.

3.      Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné – domácí násilí nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby ohrožené střídají.

4.      Neveřejnost – probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny znaky!


Projevy domácího násilí:

 psychické násilí

-   zastrašování – zlé pohledy, výhružná gesta, předvádění zbraní, ničení věcí, ubližování jiným v přítomnosti ohrožené osoby

zvýšená kontrola všeho, co ohrožená osoba dělá – kam jde, s kým mluví, co říká, kdy se vrátí, omezování samostatnosti a rozhodování o sobě

-   kritizování a ponižování – nadávky, zesměšňování, snižování schopností, zpochybňování duševního zdraví, zlehčování obav, přehlížení přání a potřeb

-   vyhrožování a vydírání – nucení k poslušnosti, vyhrožování bitím, přerušením kontaktů, sebevraždou, vydírání přes děti, vnoučata, vyvolávání pocitů viny

fyzické násilí – facky, rány pěstí, kopání, tlučení hlavou (např. o stěnu, topení), rdoušení, tahání za vlasy, bití nějakým předmětem apod.
sociální násilí – izolace od příbuzných a přátel – zákaz přijímat návštěvy, svým chováním odrazovat návštěvníka od dalších návštěv, zákaz telefonovat, dívat se na TV, doprovázení např. k lékaři, na úřady
ekonomické zneužívání – zamezení přístupu k financím (i vlastním), vydírání, vynucování přepsání bytu, nemovitosti
sexuální násilí
kombinace


Rizikové faktory doprovázející vznik domácího násilí mezi blízkými osobami:

  • vynucená sociální izolace  
  • finanční závislost na partnerovi
  • péče o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené
  • zdravotní postižení a omezení
  • vyšší věk a bezmocnost seniorů
  • přechod z aktivní zaměstnanosti do starobního či jiného důchodu
  • nezvládnuté rodičovství a výchova dětí
  • závislosti násilné osoby


První krok Násilí mezi blízkými není normální. Nikdo není povinen trpět. Nikdo nemá právo jiného týrat psychicky či fyzicky. Není se za co stydět. Vina je na straně násilné osoby.

Nepomůže nechávat si své pocity pro sebe. Je dobré o trápení s násilným chováním blízké osoby říct známým, přátelům, spolupracovníkům a příbuzným, na které je možné se spolehnout.


Prvním krokem z domácího násilí může být:

telefonát na některou z linek důvěry,

Linka bezpečí 800 155 555, nonstop; Krizová linka - Senior telefon 800 157 157, nonstop; Linka důvěry Diakonie 222 514 040 provoz: Po - Pá: 9,00 - 22,00 hod mobil: 608 004 444; DONA linka 251 511 313


Další místa odborné psychologické, sociální a právní pomoci:  

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Občanské poradny

Poradny Bílého kruhu bezpečí

DONA Centrum

Krizová centra psychosociální pomoci

Azylové domy


V PŘÍPADĚ AKUTNÍHO NEBEZPEČÍ JE NUTNÉ PŘIVOLAT POMOC

Záchranné lékařské služby (tísňové volání 155)

Policie ČR (tísňové volání 158)

také na http://www.praha22.cz/

Datum vložení: 31. 3. 2014 9:41
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Praha 22