Městská část Praha 22
Praha 22

Lidé za dveřmi nemusí být beránci /Nejen pro seniory/

Bezpečně v domě..., bezpečně v bytě...


Bezpečně v domě ...

Posuďte, zda a jak dobře je Váš byt či dům zabezpečen pro ochranu Vaší i Vašeho majetku. Společně s ostatními nájemníky si zvykněte na automatické zamykání hlavních vchodových dveří. Komunikujte prostřednictvím domovních zvonků. Zabráníte tak vniknutí neznámých osob do domu.

Při vstupu do domu buďte pozorní a nevpouštějte dovnitř nikoho neznámého. Předem si do ruky připravte klíče k rychlému odemknutí a zamknutí dveří, ale i k případné obraně. V případě, že máte podezření, že se po domě pohybují cizí lidé, kteří tam nemají co pohledávat, raději volte linky tísňového volání. Pokud dotyčná osoba tvrdí, že jde za někým z domu, nechť mu přijde otevřít on sám osobně. Ani do výtahu nevstupujte s neznámou osobou a raději si počkejte na další výtah.


Bezpečně v bytě ...

Na dveřích je vhodné mít na jmenovce mužské jméno, nebo příjmení v množném čísle – hlavně tehdy, když v bytě žije samotná žena.

Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko, jímž můžete vidět široký prostor za svými dveřmi, a pojistný řetízek – je běžně k dostání v železářství.

Nikdy neotvírejte dveře automaticky, nevíte-li, kdo je za nimi. S neznámou osobou vždy hovořte přes dveře. Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte nebo kteří se Vám důvěryhodně prokáží a řeknou Vám, proč přicházejí. Ani na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. To, že Vás někdo oslovuje jménem, ještě neznamená, že Vás zná. Mohl si to přečíst například na štítku na dveřích. 


Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu!

Také žádný elektrikář, plynař, instalatér či sociální pracovník nemůže přijít náhodou. O jejich návštěvě musí vědět správce domu, protože musí být předem ohlášena. Když takový člověk přijde, musí se prokázat průkazem, který jej opravňuje k předmětné činnosti. Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží. Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo Vás za dveřmi požádá o pomoc, například o možnost zatelefonovat si, pomoc při nevolnosti či předání zásilky pro Vašeho souseda. Situaci můžete řešit, aniž byste otvírali dveře. Pomoc zprostředkujete například přivoláním souseda nebo sanitky apod.

V případě, že nebudete delší dobu přítomni a jste ochotni investovat vyšší finanční částku, pořiďte si elektronické spínací zařízení, které samo v určitou dobu rozsvěcí a zhasíná světla či televizor, což působí dojmem, že jste doma.

Zdržujete-li se většinou doma a na návštěvy chodíte pouze výjimečně, zavolejte to vždy svým blízkým. Sdělte jim místo návštěvy a dobu, po kterou se nebudete doma zdržovat. Předejdete tak zbytečným nedorozuměním a obavám.


Důležitá čísla mějte poblíž svého telefonu a na dobře viditelném místě.

Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo v rodinném domku, nezapomeňte zavírat okna, a to i v případě, že jdete jen nakoupit.

Byt zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo vynést smetí.

Udržujte dobré a přátelské vztahy se svými sousedy. Požádejte je o jejich telefonní číslo, protože v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.  


Je dobré nemít doma větší množství peněz v hotovosti. Peníze můžete ukládat na účty do banky či spořitelny. Své cennosti, např. obrazy, starožitnosti či šperky, si raději vyfotografujte. Při jejich případném odcizení usnadní tyto fotografie policii pátrání a jejich následnou identifikaci.


112 – Integrovaný záchranný systém

158 – Policie ČR

156 – Městská policie


Čerpáno z: Preventivně informační skupina Policie České republiky

Datum vložení: 31. 3. 2014 9:33
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Praha 22