Městská část Praha 22
Praha 22

Podvody na seniorech dostaly opět novou podobu

V poslední době se naše policejní orgány setkávají s podvodným jednáním na seniorech, které má novou podobu. Pachatelé se snaží vylákat od nich peníze...

Policie České republiky
Obvodní ředitelství Praha IV
preventivně informační skupina
U plynárny č. 2
145 04 Praha 4
                                                                                                                      Praha 23. října 2007
 
Podvody na seniorech opět dostaly novou podobu.
            V poslední době se naše policejní orgány setkávají s podvodným jednáním na seniorech, které má novou podobu. Pachatelé se snaží vylákat od nich peníze. K tomuto záměru užívají smyšlené legendy o vracení přeplatků u jejich osob zdravotními pojišťovnami, či navyšování peněžních úspor uložených do peněžních ústavů. Pro lepší ilustraci Vám předkládáme případy které nyní prošetřujeme.
 
            Dne 4. 10. 2007 v odpoledních hodinách byla na Pankráci v ulici 5. května oslovená poškozená (85 let) ženou ve věku asi 50 let a mužem ve věku asi 60 let. Žena se představila jako Procházková a sdělila jí, že když jí ukáže peníze, které má našetřené a potom si je nechá od ní zaregistrovat, tak jí vyplatí navíc stejnou částku. Dále poškozená “Procházkové“ na její dotaz sdělila adresu svého bydliště a následně zašla do peněžního ústavu provést výběr peněz, které jí chtěla předložit. Tam se poškozená chovala tak, že pracovnice u přepážky nabyla dojmu, že paní není po psychické stránce v pořádku, přesto jí peníze bez váhání vyplatila. Vzápětí byla znovu na ulici kontaktována “Procházkovou“, které předala částku 15.000,- Kč. Ta odešla s tím, že jde peníze zaregistrovat, odešla neznámo kam a už se nevrátila.                               
                                  
            Další obdobný případ se stal ve stejné době v ulici Na Pankráci. Poškozená (77 let) zde byla oslovená neznámou ženou  a ta jí oznámila, ať jde domů, že jí bude volat paní doktorka. Po příchodu domů jí volala nějaká žena, představila se jako doktorka, své příjmení neuvedla a sdělila jí, že ministerstvo zdravotnictví vyplácí přeplatky za léky. Výplata se provádí formou uložením na vkladní knížku a výše částky, kterou obdrží bude jednonásobek vkladu, který provede. V této záležitosti jí bude nápomocná jistá pí Procházková. Vzala si tedy peníze a odjela na nám. bratří Synků, kde jí oslovila stejná žena, kterou potkala téhož odpoledne v ulici Na Pankráci. “Procházková“ jí sdělila, že na ní čeká a musí jít ještě dnes do banky. Vyžádala si od ní peníze na uložení. Poškozená jí předala 20.000,- Kč a odešla na její požádání do ulice na Zámecké, kde měla být kancelář paní doktorky. Tam měla za ní přijít “Procházková“ s vkladní knížkou. Poškozená na uvedené adrese však žádnou doktorku nenašla a podvodnici “Procházkovou už také nikdy neviděla.  
                       
            Dne 19. 10. 2007 byla osobně doma kontaktována naše spoluobčanka (88 let) ženou, která se představila jako Dr. Černá a že jde od její ošetřující lékařky, kterou konkrétně uvedla jménem. Sdělila jí, že jí vydá  přeplatek 30.000,- Kč ze zdravotní pojišťovny, ale aby jej dostala tak  jí musí nejdříve dát 15.000,- Kč. “Dr. Černá“ nebyla však vyslyšená, peníze nedostala, odešla tak s nepořízenou.   
            Uvedeného dne 19. 10. 2007 byla telefonicky kontaktována naše spoluobčanka (80 let) ženou, která se představila jako prof. Černá. Sdělila jí, že má přeplatek na zdravotním pojištění ve  výši asi 30.000,- Kč. Aby jí byl vydán má se dostavit na adresu Křižíkova 286 a sebou přinést 16.000,- Kč. “Prof. Černá“ jako v předešlém případě nebyla vyslyšená a peníze nedostala.
 
            Těmito shora uvedenými případy jsme chtěli upozornit nejen samotné seniory ale i jejich příbuzné, opatrovníky, ošetřující osoby , pracovníky peněžních ústavů a další spoluobčany, aby  věnovali zvýšenou pozornost neznámým osobám, které by vykazovaly podobné známky výše uvedeného jednání. Zvýšená opatrnost a zdravá nedůvěra k cizím osobám je základem k tomu, aby nedošlo k naplnění podvodného jednání a zároveň napomohlo org. PČR k dopadení protizákonně  jednajících osob.
 
nprap. Zdeněk Kovač
nprap. Martin Michal
 
                                                                                                                                 
Datum vložení: 31. 3. 2014 10:18
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Praha 22