Městská část Praha 22
Praha 22

Krátkodobý pronájem nebytových prostor v majetku MČ Praha 22

MČ Praha 22 nabízí možnost krátkodobých pronájmů společenské místnosti v DPS II, v zasedacích místnostech radnice a spolkové místnosti muzea.

MČ Praha 22 nabízí možnost krátkodobých pronájmů společenské místnosti v DPS II, v zasedacích místnostech radnice a spolkové místnosti muzea. Ceny za krátkodobé pronájmy jsou stanoveny následovně:

• Akce neziskové organizace, při které není vybíráno vstupné
200,-Kč / akce v období zimního času a 150,-Kč / akce v období letního času.
• Akce neziskové organizace, při které jde vybrané vstupné ve prospěch neziskové organizace – 150,- Kč / hodina.
• Akce fyzické nebo právnické osoby, při které jde vybrané vstupné v její prospěch 250,-Kč / hod.
• Obchodní nebo prezentační akce fyzické nebo právnické osoby – 700,- Kč / hodina.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Pořádání akcí, jejich programovou náplň i technicko-provozní a časové podmínky je nutné projednat s OSM
(Mgr. Vladimír Štíbr, tel. 271 071 860, vladimir.stibr@praha22.cz).
Na akce uzavře pořadatel akce s městskou částí smlouvu o krátkodobém pronájmu. Za městskou část tuto smlouvu uzavírá odbor správy majetku (dále jen OSM).

Schváleno na 75. RMČ Praha 22 dne 22.1.2014.

Datum vložení: 28. 3. 2014 9:22
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2021 18:47
Autor: Praha 22