Městská část Praha 22
Praha 22

Zapojte se do proměny vašeho města

ilustrativní obrázek

Naše městská část se přidala k celopražskému pilotnímu projektu, který má zlepšit zapojování obyvatel do současných procesů územního a strategického plánování a do tvorby veřejných prostranství a infrastruktury města. Co konkrétně to znamená a jak se můžete zapojit právě vy?

Participativní plánování města je relativně mladá disciplína, která umožňuje samosprávám a institucím kombinovat zkušenosti místních obyvatel s odbornými znalostmi specialistů při přípravě větších urbanistických projektů. Typickým příkladem, kdy může město těžit z tohoto přístupu je např. koncepce městského parku, revitalizace náměstí nebo stavba nové veřejné budovy. Díky aktivnímu zapojení místních hned na začátku procesu se většinou daří najít nová řešení a zajistit větší budoucí hodnotu veřejného prostoru pro obyvatele.

Praha 22 je jednou z dvanácti městských částí, kde Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako příspěvková organizace magistrátu zřídil v testovacím dvouletém provozu pozici tzv. koordinátora participativního plánování. (https://www.iprpraha.cz/koordinatoriparticipace) Ten by se měl starat nejen o komunikaci mezi občany a samosprávou, ale také dohlížet na transparentnější průběh developerských projektů nebo koordinovat spolupráci institucí. Zjednodušeně řečeno, koordinátoři participace se budou snažit zavádět kulturu spolupráce a transparentního plánování do každodenního chodu jednotlivých úřadů.

Magistrát hl. m. Prahy si od zkušebního projektu slibuje odstranění některých byrokratických bariér, vstřícnější přístup k obyvatelům a posílení důvěry mezi institucemi města, soukromý sektorem, politickou reprezentací a obyvateli města.

Dvouletý pilotní provoz umožní upřesnění pracovní náplně koordinátorů, prověří jejich roli ve struktuře MČ a HMP a vyjasní úlohy jednotlivých institucí. To vše na konkrétních a reálných plánovacích projektech v běžném provozu institucí. V naší městské části je v tuto chvíli možné se zapojit do revitalizace náměstí Bratří Jandusů, v blízké budoucnosti metodu participace využije obdobný revitalizační projekt prostranství před nádražím, kde se chystá nový autobusový terminál a nové projekty přinese i implementační fáze nového Strategického plánu. Sledujte prosím webové a facebookové stránky městské části, kde budeme průběžně zveřejňovat novinky k jednotlivým projektům a dozvíte se, jakou formou se můžete zapojit.

 

Mgr. Pavel Kappel

Koordinátor participativního plánování
pavel.kappel@praha22.cz

 

Další informace k participaci

https://www.iprpraha.cz/manualparticipace

https://www.iprpraha.cz/koordinatoriparticipace

Datum vložení: 16. 7. 2020 15:07
Datum poslední aktualizace: 16. 7. 2020 15:33
Autor: Petra Vaňková