Městská část Praha 22
Městská část Praha 22

 Probíhá úprava webových stránek.

Uzavírka komunikace K Dálnici a Ke Kříži

Od 8. června bude kromě celé ulice K Dálnici uzavřena i ulice Ke Kříži. Přibyla možnost projíždět uzavírkou v 18-06 hod. Uzavírka potrvá minimálně do poloviny července.

Od 8. června bude kromě celé ulice K Dálnici uzavřena i ulice Ke Kříži.
Průjezd Uhříněves - Pitkovice - D1 bude omezen jen na vozidla s výjimkou.
Přibyla možnost projíždět uzavírkou v 18-06 hod.
Uzavírka potrvá minimálně do poloviny července,
následně jednáme o zprovoznění průjezdu Lnářská - Jindřicha Bubeníčka a uzavření pouze úseku pod tratí vlaku v ulici Ke Kříži, které potrvá do 31. srpna 2020.
 

mapa

Komunikace K Dálnici a Ke Kříži bude uzavřena pro všechna vozidla s výjimkou:

• stavby

• autobusů - provoz PID nebude omezen

• IZS - hasiči, záchranná služba, policie

• dopravní obsluhy dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.

-  vozidla s osobami, které mají v místě uzavírky (tj. ulice Ke Kříži, K Dálnici a Oty Bubeníčka) bydliště, ubytování (nájemní smlouva), sídlo nebo nemovitost - lidé, kteří mají v uzavřené oblasti trvalé bydliště zapsané v OP, vlastníci bytu/garáže nebo nájemníci jsou dopravní obsluhou a o povolenku MČ nežádají. Při kontrole se lze prokázat OP nebo kopií výpisu z KN či kopií nájemní smlouvy.

-  zásobování do uzavřené oblasti

-  služby (lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální apod.)

-  taxislužba

-  vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

• vozidel s povolenkou MČ Praha 22

  • obyvatelé Blokandy - povolenky budou vydány na počkání v Otevřeném informačním centru dle OP s trvalým bydlištěm na Blokandě
  • ostatní - povolenku vydá na základě posouzení odbor životního prostředí a dopravy p. Ing. Podvín - vladislav.podvin@praha22.cz, kancelář 111. Povolenka nebude vydávána plošně, ale bude pouze určena pro výjimečné případy, zejména z důvodů zdravotních nebo péče o osoby vyžadují pravidelnou péči. Žádost je třeba odevzdat na podatelnu v OIC spolu s kopií "malého techničáku" a doložit důvody žádosti (kopie smlouvy, výpis z KN apod.)

 

ŽÁDOST KE STAŽENÍ V DOCX

 

Provoz na uzavřeném úseku bude řešen kyvadlovou dopravou jedním jízdním pruhem.

 

Objízdná trasa vede od kruhové křižovatky v Pitkovicích ulicí Žampiónová, V Pitkovičkách, Františka Diviše, Přátelství a Podleská. Od aquaparku v Čestlicích bude zákaz vjezdu nákladních automobilů (se stejnými výjimkami viz. výše). Příjezd do Billy bude možný přes komunikace Františka Diviše, Jindřicha Bubeníčka.

 

Investorem výstavby je Hlavní město Praha Zhotovitelem stavby je společnost Čermák a Hrachovec a.s., odpovědný pracovník Ing. Jindřich Smolák, tel.: 602 653 283.

 

Doplnění informací po prezentaci zhotovitele na diskuzi s občany dne 22. března 2019

Stavba vodovodu přivede do Uhříněvsi druhou větev vodovodního řadu. Dojde tak k navýšení kapacity, která je v Uhříněvsi nedostatečná a do budoucna bude zásobovat celou jihovýchodní část Prahy. Stavba je plánována několik let a byla posunuta kvůli opravě komunikace Přátelství mezi Uhříněvsí a Říčany. Opravovat se budou vždy úseky cca 150 m dlouhé, tak aby byla zajištěna co nejplynulejší kyvadlová doprava.

 

Samotná stavba byla zahájena už na podzim minulého roku, ale potrubí bylo vedeno mimo komunikace a tak nebylo třeba dopravu omezovat. Nyní se dostala do etap, kdy zásadně omezí dopravu na komunikacích Ke Kříži, K Dálnici a Oty i Jindřicha Bubeníčkových. Výkopy budou v dubnu a květnu 2019 probíhat v ulici Ke Kříži, následně do zimy (předpoklad je do konce října 2019) se výkopy přesunou do ulice K Dálnici. Až se výkop a s tím spojená světelná signalizace posune dostatečně daleko od křižovatky s ulicí Ke Kříži, bude tato křižovatka zprůjezdněna a zůstane uzavřena "jen" komunikace K Dálnici. V tomto roce bude realizován úsek od Kříže k Pitkovickému potoku. Zároveň bude podkopána kruhová křižovatka v Pitkovicích, tento tunel dopravu na kruhovém objezdu neomezí, dojde však k posunu zastávky autobusu PID.

 

Stavět se bude opět na jaře 2020, a to od Pitkovického potoku do Pitkovic, kde se potrubí napojí na část pod kruhovým objezdem. Odtud vodovod povede již polem mimo komunikace. Na závěr se stavba vrátí na komunikaci Ke Kříži v úseku od křižovatky s ulicí Jindřicha Bubeníčka po viadukt. Odhad ukončení stavebních prací je srpen 2020. Skutečný termín realizace je ale závislý na mnoha faktorech, hlavně povětrnostních podmínkách a délce mrazů.

 

Z Úpravny vody Želivka je voda přiváděna do vodojemu Jesenice, odkud  je vedena do vodojemů Ládví II a Vidoule. První z nich zásobuje dalších šest vodojemů. Na jeden z nich - Kozinec, bude napojena naše nová větev.

 


Děkujeme za pochopení dopravního omezení.
Štěpán Zmátlo, radní MČ Praha 22
tel: 271 071 807

Přílohy

Žádost o povolení vyjímky vjezdu na komunikace.docx

Žádost o povolení vyjímky vjezdu na komunikace.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 25,38 kB
Datum vložení: 1. 6. 2020 13:21
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2020 17:59
Autor: Petra Vaňková

Aktuální vydání

Uhříněveský zpravodaj - červen 2020 (formát pdf, velikost souboru 3,03 MB)

Aktuální číslo - PDF ke stažení

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa - odkaz otevře nové okno
MAPA PŘÍSTUPNOSTI

Bezbariérová mapa
GEOPORTÁL

Geoportál Praha

info přímo do mobilu

Informace z Prahy 22 ve vašem mobilu

Informace ke koronaviru

Informace ke koronaviru

máte vyhotovené doklady?

Máte již hotový občanský průkaz nebo cestovní pas?
On-line objednávky
 

Významné odkazy

Uhříněveský zpravodajFacebook městské části Praha 22        Mobilní aplikace Praha 22 v mobilu

Milion pro Prahu 22 - participativní rozpočetBěžecká škola Prahy 22

Divadlo U22Kino Účko
 

Hájek

Spolek za kvalitnější život v Pitkovicích
SDČR Praha 22/30 * ZO Senioři Praha 22Senior Point
Náš region JIHZápraží - jihovýchod za Prahou
Informační portál Prahy 22 - Uhříněvsi a okolí

Portál veřejné správy

Portál hlavního města Prahy
Portál bezpečnosti a krizového řízení hl. m. Prahy

Praha Metropole všech - web nejen pro cizince

Czech POINT

Co, Kdy v Praze