Městská část Praha 22
Praha 22

Evaluace projektu MAP

Ve všech projektech místního akčního plánování vzdělávání (MAP) po celé republice platí povinnost průběžně a pravidelně vyhodnocovat organizační a odbornou kvalitu a konkrétní přínosy projektů. Výjimkou není ani projekt MAP II v Praze 22.

logo EU

 

Hodnocení aktivit zde nebereme jako nudnou povinnost, ale jako užitečný způsob, jak získat zpětnou vazbu od všech zúčastněných a jak se neustále zlepšovat. Díváme se přitom na všechny klíčové součásti projektu, od organizačního a odborného zajištění pracovních skupin a diskuzních platforem až po aktivity a akce pro širokou veřejnost. Nezapomínáme ani na komunikaci uvnitř i navenek a na spolupráci škol a dalších vzdělávacích organizací v našem školském obvodu i s dalšími městskými částmi a městy po Praze a po republice. Z pohledu přínosů projektu sledujeme, jak projekt pomáhá zlepšovat základní gramotnosti, jak pomáhá vedení škol, školek a dalším zapojeným organizacím, učitelům i dětem a jak přispívá k lepšímu zapojení dětí ze složitých sociálních podmínek, s různými druhy znevýhodnění nebo s odlišným mateřským jazykem.

 

Zajímavé je, že v jednotlivých pravidelných kolech hodnotících rozhovorů i dotazníků po celou dobu projektu získáváme velmi kladnou odezvu. Respondenti z řad všech typů účastníků projektu nejvíce chválí možnost setkávání, výměny zkušeností, sdílení dobré praxe – zejména v těžké pandemické době a neustále se měnících opatření a nařízení – a také fakt, že se systematicky a s kvalitním odborným zázemím plánuje, jak školství v naší části Prahy co nejlépe rozvíjet. Stejně dobrá odezva je i na vzdělávací i společenské akce, které díky projektu pořádáme, i když nepřekvapí, že v době před pandemií a s možností neomezeného osobního setkávání byly tyto akce zábavnější a pro všechny zúčastněné příjemnější.

 

V současném projektu i v jeho příštích pokračováních budeme v sebehodnotících aktivitách rádi pokračovat a využívat zpětnou vazbu jak k dalšímu zlepšování, tak k inspiraci k novým tématům a aktivitám.

 

logo MAP P22

Online dotazník k sebehodnocení projektu MAP II pro MČ Praha 22 – jaro 2022
https://tally.so/r/wQXJG3

 

Datum vložení: 27. 1. 2022 14:33
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2022 14:39
Autor: Petra Vaňková