Městská část Praha 22
Praha 22

Výzva č. 54 z Operačního programu Praha – pól růst ČR

Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

 

Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

 

Podrobnosti

 

Vyhlášení: 3. 12. 2019

Zahájení příjmu žádostí: 6. 1. 2020

Ukončení přijmu žádostí: 26. 6. 2020

Maximální délka projektu:             30 měsíců

Ukončení realizace: 31. 12. 2022

Alokace na výzvu: 200 mil. Kč

Alokace na projekt: 100 000 – 6 000 000 Kč

 

Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Datum vložení: 8. 1. 2020 12:01
Datum poslední aktualizace: 8. 1. 2020 12:21
Autor: