Městská část Praha 22
Praha 22

Výzvy č. 51 a 52 z Operačního programu Praha – pól růst ČR

Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I
Výzva č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II

 

Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I

Podrobnosti
Ukončení příjmu žádostí: 27. 6. 2019
 

Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze.  podporou začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitních, volnočasových aj. neformálních aktivit a dalším rozvojem kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního vzdělávání, demokratické kultury a udržitelného rozvoje. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizované projekty pomohou vytvářet demokratické klima a podporovat demokratickou kulturu ve školách a přispějí k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a
toleranci odlišných kultur.

Konzultace projektových záměrů probíhají od 25. 3. 2019 do 21. 6. 2019.

 

Výzva č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II

Podrobnosti
Ukončení příjmu žádostí: 27. 6. 2019

 

Tato výzva je zaměřena na posílení kapacit a další rozvoj vymezených kvalifikovaných pracovníků – specialistů ve vzdělávání v hl. m. Praze ve smyslu personální podpory, která následně přispěje k rozvoji proinkluzivního klimatu mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol především ve vztahu k začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Konzultace projektových záměrů probíhají od 26. 3. 2019 do 21. 6. 2019.

Datum vložení: 1. 4. 2019 15:20
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2019 15:26
Autor: Petra Vaňková