Městská část Praha 22
Praha 22

Dokumentace MAP II

NIDV

                               Odkaz: https://www.nidv.cz/

KAP

                                Odkaz: http://skoly.praha-mesto.cz/Projekty-ESF/Krajsky-akcni-plan-vzdelavani

OP VVV

                               Odkaz: https://opvvv.msmt.cz/

Zobrazeno 1-30 ze 34

Schválené dokumenty MAP II

Datum: 11. 7. 2022

Zveřejňujeme finální souhrnný dokument MAP II a Závěrečnou sebehodnotící zprávu projektu MAP II. Dokumenty byly schváleny řídicím výborem na závěrečném setkání 23. 6. 2022.

Konzultační proces - dokumenty k připomínkám

Datum: 13. 6. 2022

Zveřejňujeme dokumenty k připomínkování v rámci konzultačního procesu. O dokumentech bude po zapracování všech připomínek hlasovat Řídicí výbor dne 23. 6. 2022. Konzultační proces (připomínkování) běží do 13. 6. 2022 do 22. 6. 2022.

Schválené dokumenty

Datum: 26. 4. 2022

STRATEGICKÝ RÁMEC
Tabulka investic SR
Jednací řád
Implementační plán
SWOT
Zpráva o stavu rovných příležitostí
ROČNÍ AKČNÍ PLÁN

Konzultační proces – dokumenty k připomínkám

Datum: 22. 3. 2022

Zveřejňujeme dokumenty k připomínkování v rámci konzultačního procesu. O dokumentech bude po zapracování všech připomínek hlasovat Řídicí výbor dne 5. 4. 2022. Konzultační proces (připomínkování) běží od 21. 3. 2022 - 1. 4. 2022.

Návrh aktualizace Analytického popisu stavu rovných příležitostí

Datum: 2. 3. 2022

Do konzultačního procesu vstoupil další dokument, který plánujeme v ŘV schvalovat v průběhu března 2022. Vaše podněty a připomínky zasílejte prosím do 11. 3. 2022

Dokumenty k připomínkám

Datum: 14. 2. 2022

do konzultačního procesu vstoupily další dokumenty, které plánujeme v ŘV schvalovat v průběhu března 2022:
1) Návrh aktualizace SWOT analýz MAP
2) Návrh aktualizace textu Strategického rámce MAP II

Hlasování per rollam o aktualizovaném dokumentu

Datum: 14. 2. 2022

Výsledky hlasování per rollam (14.1.2022 - 28.1.2022).

Hlasování per rollam o aktualizovaném dokumentu

Datum: 14. 1. 2022

Právě probíhá hlasování členů ŘV MAP II způsobem per rollam o dokumentech, které byly připomínkovány v rámci konzultačního procesu od 10. 11. 2021 a od 20. 12. 2021 – do 5. 1. 2022.

Konzultační proces – dokumenty k připomínkám

Datum: 14. 1. 2022

V termínu do 5. 1 2022 probíhal, včetně připomínek, konzultační proces Ročního akčního plánu s přesahem jednoho roku do období po ukončení projektu.

Průběžná sebehodnotící zpráva 8/2020 - 7/2021

Datum: 22. 11. 2021

V rámci konzultačního procesu zveřejňujeme zpracovanou 3. sebehodnotící zprávu projektu MAP II. Zprávu opět zpracoval náš externí evaluátor PhDr. Jan Hauser a vztahuje se k období 8/2020 - 7/2021.

Schválené dokumenty – aktualizovaný Strategický rámec a Roční akční plán

Datum: 11. 2. 2021

Zveřejňujeme dokumenty, které byly schváleny formou per rollam Řídicím výborem projektu MAP II MČ Praha 22 dne 8. 2. 2021. Jedná se o aktualizovaný Strategický rámec a Roční akční plán.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II – Roční akční plán a Strategický rámec

Datum: 11. 1. 2021

V rámci konzultačního procesu 11. 1. 2021 – 25. 1. 2021 zveřejňujeme dokumenty, které budou schvalovány formou per rollam Řídicím výborem projektu MAP II MČ Praha 22, které se uskuteční v termínu 28. – 8. 2. 2021. Připomínky k předloženým dokumentům prosím zasílejte na petr_andelcz@yahoo.com v termínu do 25. 1. 2021.

Schválení dokumentů – Zpráva o stavu rovných příležitostí a 2. sebehodnotící zpráva projektu MAP II. A odborný tým P 22 MAP

Datum: 13. 12. 2020

Hlasováním Řídicího výboru per rollam byly dne 10. 12. 2020 schváleny dokumenty Zpráva o stavu rovných příležitostí a 2. sebehodnotící zpráva projektu MAP II. Dále zveřejňujeme souhrnnou prezentaci pro členy ŘV o činnosti RT a aktivitách projektu.

Konzultační proces - dokumenty k připomínkám

Datum: 4. 11. 2020

Zveřejňujeme dokumenty k připomínkování v rámci konzultačního procesu. O dokumentech bude po zapracování všech připomínek hlasovat Řídicí výbor formou per rollam. Konzultační proces (připomínkování) běží od 4. 11. 2020 do 18. 11. 2020.

Dokumenty MAP II zaktualizovány

Datum: 12. 8. 2020

Hlasováním Řídícího výboru per rollam byl schválen aktualizovaný dokument MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723)

Aktualizace dokumentů MAP II

Datum: 24. 6. 2020

Projekt MAP II se nachází v polovině doby své realizace, kdy je třeba aktualizovat souborný dokument MAP II. Níže naleznete návrh znění aktualizace dokumentu.

Připomínkovat ho můžete od 24. 6. 2020 do 8. 7. 2020.

Řídicí výbor 3. jednání dne 16. 10. 2019

Datum: 7. 11. 2019

Schválené dokumenty, zápis z jednání ŘV.

Aktualizace Ročního akčního plánu

Datum: 8. 7. 2019

Aktualizace Ročního akčního plánu MAP pro území SO Praha 22 je sestavena na období od 1. 7. 2018 do 1. 7. 2019 s přesahem do konce roku 2019 a byla schválena Řídícím výborem MAP II hlasováním per rollam dne 28. 6. 2019.

Zápis z hlasování - Schválení Ročního akčního plánu

Datum: 8. 7. 2019

Hlasování členů ŘV dle jednacího řádu formou per rollam

Řídicí výbor 2. jednání dne 16. 4. 2019

Datum: 20. 5. 2019

Schválené dokumenty, zápis z jednání ŘV

MAP II Akční plán k připomínkování

Datum: 9. 4. 2019

Své připomínky k dokumentu prosím zasílejte na petr_andelcz@yahoo.com do 11. 4. 2019.

Plán evaluace – vstupní zpráva

Datum: 11. 1. 2019

Návrh evaluačního plánu vychází z projektové dokumentace projektu „MAP 22“, schválené v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Metodické dokumenty MAP II

Datum: 14. 12. 2018

Postupy MAP, metodika pro rovné příležitosti, kodex školy

Řídicí výbor 1. jednání dne 17. 10. 2018

Datum: 14. 12. 2018

Schválené dokumenty, zápis z jednání ŘV

Zobrazeno 1-30 ze 34