Městská část Praha 22
Praha 22

Čteme dětem ve školkách

K nejzdařilejším projektům patří projekt, který je určen všem bez rozdílu věku, Česko čte dětem.
Ve školním roce 2018/19 jsme v našem projektu Praha 22 – MAP II naplánovali podobnou aktivitu. Oslovili jsme předškolní zařízení a naše deváťáky, všichni se rádi zapojili. Zvolili jsme čas předvánoční.

logo

K nejzdařilejším projektům patří projekt, který je určen všem bez rozdílu věku, Česko čte dětem.

 

Ve školním roce 2018/19 jsme v našem projektu Praha 22 – MAP II naplánovali podobnou aktivitu. Oslovili jsme předškolní zařízení a naše deváťáky, všichni se rádi zapojili. Zvolili jsme čas předvánoční.

 

Deváťáci si pro malé kamarády připravili poutavé čtení, vyprávění, všetečné otázky, mnohdy měli s sebou plyšového průvodce. Po pár minutách ze všech spadla tréma, obavy, stud a strach, vytvořila se milá, přátelská atmosféra, usínání se sice proměnilo v chvilku rušnou, ale úsměv na tvářích byl známkou, že se to opravdu povedlo. Ti nejmenší se zaposlouchali do krásných příběhů, ti o něco starší se na malou chvíli stali učiteli, ti nejstarší možná poznali své budoucí kolegy.

 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti je stěžejní téma našeho projektu. Plánování těchto aktivit projektu MAP II probíhá napříč našimi školami, které jsou součástí projektu. Vedení škol a pedagogičtí pracovníci jsou aktivní při tvorbě plánovaných aktivit škol a spolupráce, proto jsou tyto akce příjemné nejen dětem, ale i učitelům, neboť se na jejich přípravě významně podílejí.

 

Aktivity pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka jsou zveřejňovány na webu MČ Praha 22 v rámci dokumentů projektu MAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723,  které jsou k nahlédnutí a připomínkám zveřejňovány.

 

Vedoucí pracovní skupiny je Mgr. Jitka Rothová.

Datum vložení: 4. 1. 2019 12:11
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2019 15:13
Autor: Petra Vaňková