Městská část Praha 22
Praha 22

Matematická gramotnost

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti vytvořila aktivitu na podporu nových trendů v přístupu k matematice a jejím používání v běžném životním stylu současnosti. Jako důležitá se jeví i spolupráce s odborníky, kteří zasvětí žáky do tajů světa finančníků.

logo

Projekt MČ Praha 22 – MAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723 si jako jednu ze svých priorit zvolil téma matematické gramotnosti dětí a žáků. K trendům současného školství patří i systematické vzdělávání v oboru matematické gramotnosti. Učitelé se tomuto tématu pravidelně věnují v hodinách matematiky, občanské a pracovní výchovy. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti vytvořila aktivitu na podporu nových trendů v přístupu k matematice a jejím používání v běžném životním stylu současnosti.  Jako důležitá se jeví i spolupráce s odborníky, kteří zasvětí žáky do tajů světa finančníků.

 

Pro žáky devátých tříd obou škol byl připraven seminář vedený panem Macurou, ten žáky provedl světem financí, úspor, možností pro studenty. Zvolil metodu pochopitelnou, pro žáky přijatelnou, žáci měli široký prostor i na dotazy. Seminář byl rozdělen do dvou bloků, první dvouhodinový se uskutečnil na podzim 2018, druhý hodinový pak v červnu 2019. Tento byl věnován brigádám, neboť se řada deváťáků chystá se svého „prvního“ zaměstnání. Cílem bylo žáky připravit na situace, se kterými se mohou s potencionálním zaměstnavatelem setkat.

 

Aktivity pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka jsou zveřejňovány na webu MČ Praha 22 v rámci dokumentů projektu MAP II, které jsou k nahlédnutí a připomínkám zveřejňovány.

 

Vedoucí pracovní skupiny je Mgr. Andrea Vašíčková Buršíková

 

 

Datum vložení: 27. 6. 2019 14:18
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2019 15:16
Autor: Petra Vaňková