Městská část Praha 22
Praha 22

Místní akční plán rozvoje vzdělávání připravuje řadu nových aktivit

Mezi nově přistěhovanými je velké množství lidí, kteří nehovoří českým jazykem. Radnice se snaží na tyto změny reagovat v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Ve spolupráci s profesionály v oboru připravujeme nové aktivity, které by měly zvýšit kvalitu a dostupnost předškolního a školního vzdělávání ve všech našich mateřských i základních školách.

logo

 

Městská část Praha 22 prochází v posledních patnácti letech rychlým vývojem. Díky intenzivní výstavbě se počet obyvatel naší městské části a jejího správního obvodu více než zdvojnásobil. Uhříněves, Pitkovice, Kolovraty a další MČ se staly oblastí Prahy s nejnižším průměrným věkem obyvatele. Mezi nově přistěhovanými je velké množství lidí, kteří nehovoří českým jazykem. Radnice se snaží na tyto změny reagovat v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Ve spolupráci s profesionály v oboru připravujeme nové aktivity, které by měly zvýšit kvalitu a dostupnost předškolního a školního vzdělávání ve všech našich mateřských i základních školách. Připravované školní i mimoškolní aktivity by neměly vycházet vstříc pouze potřebám obyvatel nemluvící česky, ale zahrnout potřeby všech obyvatel, kterých se vzdělávání v našem správním obvodu týká.

 

Adaptace na prostředí mateřské i základní školy je náročná pro všechny. Natož pro rodiče a děti pocházející z jiných zemí. Je to intenzivní zkušenost plná nových vjemů a pravidel, které si musí rodiče i děti osvojit a plně vstřebat. Reagují tak často pro většinovou společnost nepochopitelně, častěji se zdržují ve svých domovech či kruhu přátel prožívající život v Praze podobným způsobem. To je první krok k rozdělení společnosti, kde se jednotlivé skupiny obyvatel na sebe dívají s předsudky.

 

Aktivity Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP II) se snaží, i na základě zkušenosti posledních let, na tyto tendence reagovat a svými opatřeními jim předcházet. Připravujeme aktivity, které zábavnou formou ukážou Uhříněves jako místo pro klidný život všech obyvatel. Všechny tyto aktivity navazují na úspěšný projekt MAP I., který od roku 2016 zahájil proces místního akčního plánování na poli vzdělávání. Vždyť téma zlepšení kvality a dostupnosti předškolního a školního vzdělávání na našem správním obvodě je stěžejním tématem pracovních skupin projektu MAP, zejména pak pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

 

O všech připravovaných aktivitách a činnostech pracovního týmu MAP II se dozvíte primárně na našem webu www.praha22.cz, Facebooku MČ Praha 22 – MAP II a v Uhříněveském zpravodaji. V případě zájmu budeme rádi za případné podněty ke zlepšení, či rozšíření všech aktivit v oblasti vzdělávání našich dětí a žáků. Do projektu je možné se zapojit například formou účasti na pravidelných setkáních Řídicího výboru, který se schází každých šest měsíců v prostorách radnice. I o těchto setkáních budete s dostatečným předstihem informováni. Kontaktní e-mail projektu: MAPII@praha22.cz

 

Datum vložení: 29. 5. 2019 10:15
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2019 15:15
Autor: Petra Vaňková