Městská část Praha 22
Praha 22

Workshopy a semináře

Logo

MČ Praha 22 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

Příjemce dotace - Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha 22, www.praha22.cz

 

PRÁVĚ BĚŽÍ

PLÁNUJEME

PROBĚHLO