Městská část Praha 22
Praha 22

Czech school for foreigners. Trường séc dành cho người ngoại quốc. Чешская школа для иностранцев. Česká škola pro cizince.

Educating Children in the Czech Republic - Practical information for foreigners
Giáo dục trẻ em tai CH Séc - Thông tin thiết thực dành cho người ngoại quốc
Образование детей в Чешской Республике - Практическая информация для иностранцев
Vzdělávání dětí v České republice - Praktické informace pro cizince

 
logo

MČ Praha 22 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

Příjemce dotace - Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha 22, www.praha22.cz

 

ilustrativní obrázek

Czech school for foreigners

Educating Children in the Czech Republic
Support of equal opportinities of all children

 

Practical information for foreigners

 

 • Education in Czech elementary and nursery schools.
 • What your child needs for elementary and nursery school.
 • What your child experiences in new environment.
 • What children need to know.
 • Get to know our schools' principals and teachers.
 • Get answers to your questions.

 

WHEN:

On Tuesday September 17th, 2019

from 4 pm (Russian interpretation) 

from 5:30 pm (Vietnamese interpretation)

English interpretation during the entire event.

 

WHERE:

Praha 22 Municipality, Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, III. floor – conference room.

 

REGISTRATION:  pavlina.harantova@praha22.cz

 

Enjoy the day with us!

 

This event is free of charge. Refreshments provided.

 


 

 

Trường séc dành cho người ngoại quốc

Giáo dục trẻ em tai CH Séc

 

Thông tin thiết thực dành cho người ngoại quốc

 

 • Phương thức giáo dục trong các trường tiểu học và mầm non tại Séc.
 • Con bạn cần những gì khi học tiểu học và mẫu giáo.
 • Trẻ có những cảm nhận gì trong môi trường mới.
 • Trẻ cần phải học gì.
 • Làm quen với hiệu trưởng, giáo viên trường tiểu học và mầm non của chúng tôi.
 • Giải đáp các câu hỏi.

 

KHI NÀO:

thứ ba 17. 9. 2019

từ 16:00 giờ (phiên dịch sang tiếng Nga) 

từ 17:30 giờ (phiên dịch sang tiếng Việt)

Trong suốt thời gian này sẽ có cả phiên dịch sang tiếng Anh.

 

Ở ĐÂU:

UBND Praha 22, Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, tầng III – phòng họp.

 

HÃY ĐĂNG KÝ:  pavlina.harantova@praha22.cz

 

Hãy cùng chúng tôi tận hưởng sự kiện này!

 

Sự kiện được miễn phí. Có cung cấp giải khát cho những người tham gia.

 


 

Чешская школа для иностранцев

Образование детей в Чешской Республике

 

Практическая информация для иностранцев

 

 •  Как проходит обучение в чешских школах и детских садах.
 • Что нужно Вашему ребенку в школе и детском саду.
 • Как ребенок чувствует себя в новой среде.
 • Чему дети должны научиться.
 • Вы познакомитесь с директором и учителями наших школ и детских садов.
 • Мы ответим на Ваши вопросы.

 

КОГДА:

вторник 17. 9. 2019

с 16:00 часов (перевод на русский язык) 

с 17:30 часов (перевод на вьетнамский язык)

На протяжении всей встречи будет проходить устный перевод на английский язык.

 

ГДЕ:

Управление ГЧ Прага 22/Úřad MČ Praha 22,

Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, 3-ий этаж – зал заседаний.

 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ:  pavlina.harantova@praha22.cz

 

 Давайте проведём прекрасный день вместе!

Мероприятие проходит бесплатно. Для участников подготовлено небольшое угощение.

 


 

 

Česká škola pro cizince

Vzdělávání dětí v České republice
Podpora rovných příležitostí všech dětí a žáků

 

Praktické informace pro cizince

 

 • Jak funguje vzdělávání v českých školách a školkách.
 • Co vaše dítě potřebuje do školy a do školky.
 • Co dítě prožívá v novém prostředí.
 • Co se děti musí naučit.
 • Poznáte ředitele a učitele našich škol a školek.
 • Zodpovíme vaše dotazy.

 

KDY:

úterý 17. 9. 2019

od 16:00 hodin (tlumočení do ruštiny) 

od 17:30 hodin (tlumočení do vietnamštiny)

Po celou dobu bude zajištěno i tlumočení do angličtiny.

 

KDE:

Úřad MČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, III. patro – zasedací místnost.

 

REGISTRUJTE SE:  pavlina.harantova@praha22.cz

 

Užijte si společně den s námi!

 

Akce je zdarma. Pro účastníky je zajištěno občerstvení.

 


 

logo META

logo Praha 22

logo MAP

 

MČ Praha 22 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

Příjemce dotace - Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha 22, www.praha22.cz

 

     

Přílohy

Pozvánka

cizinci3.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 867,48 kB

Czech school for foreigners

AJ-POZVANKA_WS_META_RODICE_092019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,98 kB

Česká škola pro cizince

CJ-POZVANKA_WS_META_RODICE_092019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,32 kB

Чешская школа для иностранцев

RU-POZVANKA_WS_META_RODICE_092019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,34 kB

Trường séc dành cho người ngoại quốc

VN-POZVANKA_WS_META_RODICE_092019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,82 kB
Datum vložení: 17. 7. 2019 11:08
Datum poslední aktualizace: 18. 2. 2020 15:24
Autor: Petra Vaňková