Městská část Praha 22
Praha 22

Výstup projektu MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

Vážení aktéři Místního akčního plánu vzdělávání na Praze 22,

Vážení aktéři Místního akčního plánu vzdělávání na Praze 22,

dovolte mi, abych Vám na závěr projektu MAP III poděkoval za Vaši spolupráci, při snaze zlepšit oblast předškolního a základního vzdělávání v našich školách. Velký dík patří našim ředitelkám a ředitelům mateřských a základních škol, kteří se již osmý rok podílejí na přípravě koncepčních dokumentů, které reagují na potřeby našich dětí a žáků, rodičů a také našich učitelů.

Jako výstup z projektu MAP III vznikl ucelený dokument, kterému říkáme Souborný dokument MAP, ve kterém jsou uvedeny nejen aktuální informace o našem území v oblasti předškolního a školního vzdělávání, ale hlavně jsou zde podrobně popsány informace o plánovaných investičních a neinvestičních aktivitách. V kapitole Akční plánování jsou popsány aktivity pro děti a žáky, rodiče a naše školy na rok 2024 a 2025.

Těšíme se na další společné akce a příjemná setkání v MAP IV.

Dokument ke stažení zde  (formát PDF, velikost 4,03 MB).

 

Za realizační tým MAP

Ing. Roman Petr, MPA
Odborný garant MAP Praha 22

 

Datum vložení: 20. 11. 2023 10:52
Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2023 10:00
Autor: Praha 22