Městská část Praha 22
Praha 22

Informace o projektu

Informace o projektu

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022908

Cílem projektu je pokračování a další rozvoj nastavených platforem spolupráce a společných aktivit všech aktérů MAP na území správního obvodu Prahy 22. Do projektu je zapojeno všech 11 škol v území, které se podílejí na aktivitách spolupráce a rozvoji prostředí MŠ a ZŠ. V projektu MAP III dojde k významnému zhodnocení a definici dosavadních poznatků spolupráce a nastavení strategických dokumentů do optimální polohy pro všechny aktéry MAP. Projekt se zaměří na cílenou komunikaci aktérů MAP a CS pro pevnější ukotvení MAP.

 

Doba realizace projektu je 7/2022 – 11/2023.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

EU MAPIII

 

MAP III EU