Městská část Praha 22
Praha 22

Realizační tým MAP III

Realizační tým MAP III

Manažerka projektu: Bc. Dagmar Bodláková, e-mail mappraha22@gmail.com

Finanční manažerka projektu: Karolína Dürrová, e-mail mappraha22@gmail.com

Odborný garant MAP: Ing. Roman Petr, MPA, e-mail roman.Petr@praha22.cz

Evaluátorka projektu: Mgr. Kateřina Kaňoková, e-mail katerina.kanokova@seznam.cz

Pracovní skupina pro financování: Ing. František Wetter, e-mail frantisek.wetter@praha22.cz

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost: Mgr. Jitka Rothová, e-mail jrothova@zsjandusu.net

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost: Mgr. Andrea Buršíková-Vašíčková, e-mail andrea.bursikova@email.cz

Pracovní skupina pro rovné příležitosti: Pavlína Harantová, e-mail pavlina.Harantova@praha22.cz