Městská část Praha 22
Praha 22

Shrnutí projektu Strategie komunikace MČ Praha 22

Projekt Strategie komunikace Úřadu městské části Praha 22 byl zahájen v lednu 2017, v rámci Operačního programu Zaměstnanost – prioritní osy Efektivní veřejná správa a trval 24 měsíců, do prosince 2018.

Projekt Strategie komunikace Úřadu městské části Praha 22 byl zahájen v lednu 2017, v rámci Operačního programu Zaměstnanost – prioritní osy Efektivní veřejná správa a trval 24 měsíců, do prosince 2018.

 

Smyslem a cílem projektu bylo:

  • zefektivnit komunikaci v rámci úřadu i komunikaci s občany směrem ven do regionu,
  • představit veřejnosti, v rámci osobních setkání, témata, která MČ řeší, a to ze všech možných oblastí,
  • představit, prostřednictvím jednotlivých brožur, které vznikly po každém kulatém stole, široké veřejnosti také v on-line podobě akce a aktivity, které se v jednotlivých oblastech realizují,
  • pracovat na budování „osobní značky“ a PR ÚMČ Praha 22 jako otevřené a „komunikativní“ organizace,
  • vytvořit Manuál pro interní a externí komunikace ÚMČ Praha 22 i v souvislosti s tvorbou firemní kultury.

 

Klíčové aktivity projektu a výstupy, které byly realizovány:

  • 8 kulatých stolů (4 v roce 2017 a 4 v roce 2018),
  • 8 PR brožur, fotodokumentace,
  • facebook MČ, pravidelné informace o akcích a novinkách ÚMČ Praha 22,
  • vzdělávání zaměstnanců/kyň v oblasti komunikace,
  • manuál pro interní/externí komunikaci.

 

Kulaté stoly pro veřejnost byly pořádány na různá témata (školství, doprava, sociální politika, prorodinná politika, investice a rozpočet, senioři a mezigenerační spolurpáce). Každý kulatý stůl se konal pod patronací některého ze členů samosprávy. V rámci kulatých stolů proběhla prezentace, v závěru pak diskuze s občany. Z každého kulatého stolu vznikla přehledn brožura, obhsahující všechny informace, které na kulatém stole zazněly.

 

V rámci projektu byl založen také facebook MČ Praha 22 z toho důvodu, aby MČ Praha 22 mohla komunikovat s občany na sociálních sítích a mohla reagovat na podněty, dotazy občanů.

 

Vedoucí odboru byli proškoleni na různé oblasti komunikace (efektivní, asertivní i krizovou) a v rámci projektu jim také bylo poskytováno odborné poradenství.

 

Manuál pro interní a externí komunikaci ÚMČ Praha 22 se zaměřil na interní komunikaci (tedy komunikaci v rámci úřadu) i v souvislosti s tvorbou firemní kultury a také na komunikaci externí směrem ven, do regionu, kde úřad působí. Tento dokument obsahuje informace k základům komunikace, asertivní i krizové komunikaci.  Manuál se věnuje také rétorice, protože u komunikace platí, že vedle obsahu je důležitá také forma. Navíc jsou zde sepsány i příklady dobré praxe, které se v oblasti komunikace realizují v oblasti veřejné správy.

 

Projekt pokládáme za důležitý a smysluplný, protož komunikace je, v rámci fungování jakékoli organizace, naprosto klíčová. Komunikace je vizitkou celé organizace a je to především právě komunikace, která tvoří pověst celé organizace.

 

 Mgr. Kateřina Kaňoková, odborná garantka projektu

Přílohy

shrnuti_projektu.pdf

shrnuti_projektu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,67 MB
Datum vložení: 21. 12. 2018 12:47
Datum poslední aktualizace: 26. 3. 2019 9:47
Autor: Petra Vaňková