Městská část Praha 22
Praha 22

Brožura č. 2 - Školství

Kulatý stůl 21. června 2017

Brožura z 2. kulatého stolu, který se konal 21. června 2017 na téma
Školství KE STAŽENÍ ZDE (6,1 MB ve formátu PDF)

obsah

 

Stručné odpovědi na otázky z diskuze

Otázka k aktualizaci demografické studie:

Jsou do studie zahrnuty i budoucí developerské projekty?

Ano, zahrnuty jsou všechny stávající i budoucí developerské projekty, které byly projednány na Komisi výstavby a územního plánování RMČ Praha 22. Několikaletá zkušenost realizátora ukazuje na skutečnost, že se vždy naplňuje nízká či střední prognóza předpovědi demografické studie.

 

 

Otázky k ZŠ:

Budou naše ZŠ v budoucnu kapacitně stačit a nemůže se stát, že by naše děti dojížděly na ZŠ do jiných MČ?

MČ Praha 22 postupně navyšuje kapacity v ZŠ, aby děti nemusely dojíždět do ZŠ jiných městských částí ani v budoucnu. Kapacity ZŠ se zvýší díky plánované přístavbě ZŠ U Obory (v roce 2018 přibude 9 kmenových tříd) a následně díky nové ZŠ Romance (plán otevření 2020 – kapacita až 810 dětí). V případě, že by v roce 2019 bylo nutné řešit operativně umístění většího množství dětí do ZŠ než jsou jejich kapacity, toto by bylo řešeno pronájmem modulárních staveb u ZŠ, které by byly v provozu do otevření ZŠ Romance.

 

Budou se děti, hlášené do určité ZŠ přesouvat, po otevření ZŠ Romance, jinam do jiné školy?

Ne, již přijaté děti do ZŠ Jandusů nebo do ZŠ U Obory jsou kmenovými žáky těchto škol a změna školy je možná pouze na žádost rodičů.

 

Proč nemá MČ Praha 22 svého školního psychologa - pedagogicko psychologickou poradnu?

Těchto odborníků je v Praze velký nedostatek a byť má MČ Praha 22 podánu žádost na MHMP a opakovaně o odborníka přímo v MČ Praha 22 žádá, v současné době to není možné, protože Praha 22 spadá do obvodu Prahy 10, kam rodiče s dětmi jezdí.

 

Jak bude řešena spádovost, až bude postavena ZŠ Romance?

V souvislosti s postavením nové ZŠ Romance budou upraveny stávající spádové školské obvody, které stanoví vyhláška hl. města Prahy. Bude nutné zohlednit kapacitní možnosti tří ZŠ a počet dětí v jednotlivých částech MČ tak, aby rodiče a děti měli co nejkomfortnější dostupnost. Předběžně je uvažováno o tom, že děti z Pitkovic či Benic by měly spádovost do nové ZŠ Romance, rozhodnuto bude až podle aktuální situace v základním vzdělávání v roce 2020 a později.

 

Otázka ke ŠJ:

Bude stačit kapacita školní jídelny v dalších letech, NEŽ začne být v provozu ŠJ v ZŠ Romance, tedy v roce 2020. A uvažuje se o jejím rozšíření?

Celková provozní kapacita ŠJ je v současné době až 2000 strávníků, takže pro uvaření obědů pro všechny žáky je dostačující. Problémem je časová kumulace žáků, kteří podle školního rozvrhu přicházejí do jídelny najednou. Vznikají fronty a je nedostatek volných míst u stolů. K rychlejšímu odbavení strávníků se proto bude se od 1. 9. 2017 přecházet z bezobjednávkového systému na objednávkový. Dále je v současné době vypracována hmotová studie – plán na zvětšení jídelny o 1/3 do prostoru k muzeu a ke knihovně, čímž se zvýší počet míst u stolů o cca 100, včetně odpovídajícího zázemí (šatny, sociální zařízení). S realizací přístavby se počítá v letech 2018-2019.

 

Otázky k MŠ:

Je možné, aby MŠ avizovaly již na začátku školního roku, kdy a v jak omezeném rozsahu bude mít otevřeno po celý školní rok a o prázdninách?

Ano, místní MŠ zveřejní harmonogram školního roku včetně omezení provozu o prázdninách, o vánočních a jiných svátcích na svých webových stránkách do října 2017. Zvažuje se i možnost přihlašování dětí předem na prázdninový provoz, aby si podle termínů otevření mohli rodiče plánovat dovolenou.

 

Je možné, aby MŠ dopředu prováděly průzkum mezi rodiči, jak velký je zájem o umístění dětí v době prázdnin?

Ano, zvažuje se již na začátku školního roku 2017/2018 průzkum mezi rodiči o nahlášení dítěte do letního provozu MŠ v době prázdnin. Přihlašování bude podmíněno vybíráním záloh za prázdniny hned při zápisu, aby se opět nestávalo, že děti budou závazně přihlášeny a pak nedochází. Za posledních 5 let totiž docházelo v průběhu vždy cca 50% dětí oproti počtu nahlášených a v takovém případě průzkum ztrácí na významu – proto je nutné vybírání záloh.

 

Přílohy

brozura2_final.pdf

brozura2_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,09 MB
Datum vložení: 28. 6. 2017 8:37
Datum poslední aktualizace: 22. 10. 2017 23:02
Autor: Petra Vaňková