Městská část Praha 22
Praha 22

Brožura č. 4 - Doprava

Kulatý stůl 6. prosince 2017

Brožura ze 4. kulatého stolu, který se konal 6. prosince 2017 na téma
Doprava KE STAŽENÍ ZDE(16 MB ve formátu PDF)

 

Témata 4. Kulatého stolu

 

Stručné odpovědi na otázky z diskuze

DOPRAVA

Nepřehledná dopravní situace Dopravní x Kašperská

Na základě požadavku Policie ČR bylo řešeno v kontextu celé oblasti u nádraží, bude vyvěšeno na webu MČ, po nabytí právní moci bude na jaře 2018 realizováno.

 

Umístění zpomalovacích prahů na ulici Žampiónová v úseku mezi kruhovým objezdem a výjezdem z ulice Hlívová (parkoviště u MŠ)

Zpomalovací prahy v Pitkovicích před výjezdem z ulice Hlívová – Policií ČR zamítnuto, /viz. zápis z Komise dopravy 12. 6. 2017/, žádná jiná opatření zde nejsou možná a ani nutná, z odborného hlediska /dle norem, dle názoru policie a např. dle statistik nehodovosti/ tento výjezd není nebezpečnější než jiné.

 

Dopravní zrcadlo pod mostem u Vodice na cyklostezku z Kolovrat

Po roce provozu lze konstatovat, že provoz v tomto místě je bez komplikací a není tedy nutno dělat žádná opatření /původně uvažovaná opatření jako šikany nelze právě kvůli bezpečnosti cyklistů realizovat/.

 

Vyhrazené stání na ulici Semanského pro návštěvníky dětského lékaře a veteriny

Dvě vyhrazená stání pro návštěvníky dětského lékaře, projednáno s MHMP a TSK bude realizováno v lednu 2018.

 

Dopravní situace na komunikaci V Bytovkách (po vybudování připravované školky), K Uhříněvsi (po dostavení školy)

MČ uplatnila požadavek při zadání PD pro MŠ V Bytovkách na vybudování parkoviště s více parkovacími místy, než požaduje vyhláška. U ZŠ Romance by měla část parkoviště fungovat jako K+R.

 

Autobusová linka MHD do nebo přes Dubeč na Černý most

Přímé spojení z Uhříněvsi na Černý most (metro B) bylo MČ opakovaně požadováno. Pokud nebude rozšířena a rekonstruována ulice Bečovská, tak ROPID o tomto spojení neuvažuje.

 

Lze do budoucna očekávat nárůst dopravy i v ulici K Netlukám a K Uhříněvsi?

Ulice K Uhříněvsi by po dostavbě 511 měla zažít zklidnění dopravy. Komunikace K Netlukám bude ústit na Pražský okruh, zde tedy modely počítají s cca 18% nárůstem osobní dopravy, počet kamionů zůstane stejný.

 

OKOLÍ NORMY - SHRNUTÍ

  • MČ obdržela prvotní návrhy od dvou developerů 1. na území Normy a přilehlého parkoviště (firma Fisolta), 2. u pěší cesty k vlaku na pozemku firmy PSJ.

 

  • Stavby na návrzích byly tak předimenzované, že se MČ rozhodla vytvořit vlastní studii, která by určila maximální možný objem zastavění tak, aby se nenarušil ráz této části Uhříněvsi.

 

  • Studie určila, že by na pozemcích kolem Normy mohlo vyrůst maximálně 3-4 pater (stavba od přilehlých panelových domů plynule přejde k nízké zástavbě přes ulici). U projektu PSJ by stavby neměly přesáhnout 2 patra (vzhledem k přímému sousedství rodinných domů).

 

  • Studie je prozatím pro stavební úřad nezávazná, ale po jejím případném odsouhlasení zastupitelstvem a následně magistrátem hl. m. Prahy a vložením do registru územních studií by se mohla stát závaznou a sloužila by jako podklad pro výstavbu v budoucnu. Nejedná se však o regulační plán, který má výrazně vyšší míru přesnosti.

 

  • Studie neřeší majetkoprávní vztahy a MČ nevede jednání o prodeji svých pozemků žádnému z potenciálních stavebníků.

 

  • Jednou z možností je i zachování současného stavu (v případě Normy) a stavebník se bude pohybovat při přestavbě tohoto objektu výlučně na svém pozemku.

 

  • V případě výstavby v okolí Normy bude nutno vyřešit parkovací místa pro stávající rezidenty, návštěvníky (včetně zákazníků) a nové rezidenty. Bez rozsáhlých podzemních parkovacích prostor to nebude možné. Otázka efektivity není předmětem studie). 

 

  • MČ nemůže zastavit výstavbu v území, kde je platný územní plán, majitelé pozemku mohou na svém majetku stavět dle platných zákonů a regulativů územního plánu. Stavební úřad je na vůli MČ nezávislý!

 

  • Stavební uzávěry není možno vyhlásit bez nutnosti platit sankce poškozeným osobám. V Praze existují stavební uzávěry pouze jako ochranná pásma důležitých infrastrukturních staveb. I ty byly v minulosti v řadě případů zrušeny rozhodnutím Rady HMP. Viz ochrana pozemků podél Hostivařské spojky.

 

Přílohy

4KS_Doprava_brozura_final.pdf

4KS_Doprava_brozura_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,37 MB
Datum vložení: 19. 12. 2017 12:48
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2017 13:56
Autor: Petra Vaňková