Městská část Praha 22
Praha 22

Zajímavá místa Prahy 22

znáte je všechny?

UhříněvesHusovo náměstí

Husova modlitebna – prostá obdélníková stavba s předsunutou průčelní věží, postavená v roce 1924. Patří Českobratrské církvi evangelické.

Legionářský dům s obřadní síní – budova postavená v roce 1925 jako památník na legionáře a první muzeum. Od roku 1956 využívána jako obřadní síň.

Památník obětem 1. i 2. světové války, který symbolizuje tvar otevřené knihy.

foto památník

Obora s židovským hřbitovem

Židovský hřbitov – na rozloze 3 284 m2 je zachováno asi 300 náhrobků (nejstarší za roku 1719). Naposledy se zde pohřbívalo v únoru 1942.

foto hřbitov

Obora – rozsáhlý 35 ha park, ojedinělý komplex lužního lesa s velmi hodnotným bylinným patrem, v roce 1982 vyhlášen chráněným územím. Končí zde naučná stezka Dubeč - Uhříněves.

 

Nové náměstí

Vzniklo na pozemcích, kde v letech 1868–2000 stával cukrovar. První budovou byla školní jídelna a roku 2002 k ní byla přistavěna radnice. Následoval polyfunkční dům, domy s pečovatelskou službou a nakonec Lékařský dům se služebnou policie.

foto radnice

Uhříněveské muzeum – v budově bývalých cukrovarských stájínajdete v přízemí výstavní a spolkovou místnost a prvním patře knihovnu.

foto muzeum

Synagoga – pozdně klasicistní budova byla postavena z peněžitých sbírek roku 1848. Za války byla nacisty uzavřena a později sloužila jako prádelna. Židovská obec již nebyla po válce v Uhříněvsi obnovena a budova je dnes používána ke komerčním účelům.

foto synagoga

Nám. Bratří Jandusů


Děkanský úřad – fara byla postavená roku 1913 a je stále sídlem římskokatolické církve.

Socha sv. Jana Nepomuckého – barokní socha z dílny M. Jäckla a za ní budova první uhříněveské školy, později radnice (do roku 2002) i s obecní šatlavou. Narodil se zde malíř Oto Bubeníček.

Kostel Všech svatých - stavba vrcholného baroka provedená v letech 1740-1743 podle plánů říčanského stavitele T. V. Budila, výzdobu interiéru provedl malíř Jan P. Molitor, před kostelem barokní sochy z mariánského sloupu z Kostelce nad Černými Lesy. Za kostelem byla roku 1906 postavena kaple Božího hrobu.

foto kostel

Zámek – renesanční památka postavená Janem Smiřickým na konci 16. stol. Za třicetileté války byla vypálena Švédy. Do dnešní podoby upravena počátkem 18. století. Je součástí areálu VÚŽV.

 
Divadlo a sokolovna

Budova byla zrekonstruována v roce 2009. Kromě divadla, koncertů a jiných akcí zde bylo roku 2015 obnoveno kino.

foto divadlo

Nejstarší budova v Uhříněvsi (č.p. 19) – byla zřejmě tvrz přebudovaná na mlýn v roce 1727.

nejstarší dům Uhříněvsi

 

Pitkovice


Špýchar – patrová sýpka a brána s bohatě tvarovanou a profilovanou římsou z druhé poloviny 18. století, pozůstatky poplužního dvora vzniklého zřejmě na místě původní tvrze. Nyní slouží komerčním účelům.

Špýchar Pitkovice

Zvonička – lidová stavba s doškovou stříškou zvanou „zouvák“ má jeden zvon. Je z 19. stol., v roce 2000 restaurována a do jejího základu vložena pamětní schránka. Nachází se 200 m severně od Špýcharu.

 

Pitkovická stráň - přírodní rezervace, na rozloze 0,5 ha na skalnatém terénu bývalého lomu sídlí společenstva teplomilných rostlin a hmyzu. Končí zde naučná stezka Povodím Botiče.

foto koniklec

 

 

Kolovraty


Kostel sv. Ondřeje – pochází ze 14. století, v roce 1767 byl zčásti znovu vystavěn a opraven. K jižnímu boku kostelíka přiléhá věž, postavená ze zbytků hlásné věže kolovratského hradu zaniknutého za husitských válek.

Kolovraty_kostel
Socha sv. Donáta – byla postavena Marií Terezií Savojskou v době morové epidemie dobytka. Podobných soch je pouze šest v celé zemi.

sv. Donath

 

 

Královice


Tvrz – věžovitá tvrz ze 14. století. Původně gotický objekt byl při renesanční přestavbě v roce 1592 zvýšen o patro s krakorci.

Královická tvrz


Kostel sv. Markéty – podle pověsti se na raně gotickém hradě, který zde stával, narodila dcera Václava II. Na památku byl na místě hradu vystavěn kostel, který prošel barokní přestavbou v letech 1739-40. Věž kostela představuje ojedinělý typ tzv. spišské renesance. Na sever od kostela jsou v polích pozůstatky slovanského hradiště.

Královice_kostel

 

 

Lipany


Kostel sv. Martina – novorománský kostelík byl vystavěn roku 1869 na místě bývalého farního kostela.

 

Nedvězí


Přírodní park Rokytka – 700 m široký prostor o rozloze 320 hektarů podél potoka Rokytka od Nedvězí až do Koloděj s naučnou stezkou Mýto.

Rokytka

Datum vložení: 11. 9. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2020 16:13
Autor: Petra Vaňková