Městská část Praha 22
Praha 22

"Za tři plánované stavební projekty v rozsahu 41 tis. m2 hrubé podlahové plochy získá naše městská část 29,1 mil Kč," říká starosta Tomáš Kaněra (ANO)

"Za tři plánované stavební projekty v rozsahu 41 tis. m2 hrubé podlahové plochy získá naše městská část 29,1 mil Kč," říká starosta Tomáš Kaněra (ANO)

Uvedená částka je výsledkem schválení tří tzv. kompenzačních či kontribučních smluv mezi městskou částí a developery na posledním loňském zastupitelstvu. Plnění z těchto smluv má kompenzovat zatížení lokalit plánovanou výstavbou a doplnit jejich infrastrukturu, vysvětluje starosta T. Kaněra.

Uzavřené kompenzační smlouvy vycházejí z magistrátem navržené a odsouhlasené Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy z roku 2022, doplňuje první místostarosta a radní pro investice Martin Langmajer (Společně pro Prahu 22).

"Vypočítávají se jako součin hrubé podlahové plochy projektu a částky 700 Kč/m2. Domníváme se, že adekvátnější by byla podstatně vyšší částka, než jakou s developery dohodlo minulé vedení magistrátu za vedení Zdeňka Hřiba. Dohodu ale respektujeme. Smlouvy naštěstí umožňují dohodnout se na finančním i nefinančním plnění. Můžeme se tak dohodnout s investorem například na doplnění projektu školkou, dalším dětským hřištěm nebo potřebnými terénními úpravami," vypočítává radní Martin Langmajer.

„Příspěvky od developerů na rozvoj infrastruktury nejsou v naši MČ novinkou,“ konstatuje radní pro životní prostředí a bývalý starosta Martin Turnovský  (DvacetDvojka + Svobodní). „V období 2014-2018 přispěla společnost Vivus do naší pokladny částkou 36 mil Kč, obdobně i společnost SKANSKA a Central Group v kombinaci naturálniho a finančního plnění, například pozemku pro MŠ Hlívová v Pitkovicích. Z naturálnich darů lze zmínit i dětská hřiště v Romanci 2, park včetně hřišť v Nových Pitkovicich, hřiště a parkoviště ve Vivus a další.“

Kompenzační smlouvy za zatížení lokality stavebním provozem a nutností navyšovat kapacity místní infrastruktury je standardní nástroj, který roky využívají všechny pražské obvody a městské části. Vycházejí z mnohaletých zkušeností, že vzájemné kladení překážek, bránění si navzájem v činnosti a používání agresívního nátlaku formou soudních řízení nepřináší v posledku ani jedné straně žádné výhody. Výsledkem jsou většinou jen mnohamilionové soudní náklady a dlouhodobé naschvály, které ve svém důsledku odnáší jen místní obyvatelé.

Využívání kompenzačních smluv je součástí respektovaného partnerství mezi investory a politiky, díky níž získává Praha každoročně stovky milionů korun a může tak realizovat i velmi nákladné stavby jako jsou nové moderní školy. Významnou přidanou hodnotou je i to, že developeři mají zájem se ptát, co občané potřebují a městské části tomuto dialogu napomáhají.

Na částce 29,1 mil Kč pro potřeby infrastruktury MČ Praha 22 se podílejí společnosti Coctail Media s.r.o., Práce na stavbě s.r.o. a Paliva JS, s.r.o., jejichž všechny tři investiční projekty jsou plánovány v Uhříněvsi, a to takto:

Coctail Media s.r.o.  - projekt "Obytný soubor Kašperská" o pěti rezidenčních budovách s umístěním doplňkových komerčních prostor. Dle předložené dokumentace se předpokládá HPP 25.606 m2 a výše celkové kompenzace 17.924.200 Kč.

Práce na stavbě s.r.o. – projekt "Bytový dům, Blok A a Blok B" na sídlišti Romance. Dle předložené dokumentace se předpokládá HPP 8.634 m2 a výše kompenzace 6.043.800 Kč.

Paliva JS, s.r.o. – projekt "Bytový dům Přátelství" u železniční trati za Normou. Dle předložené dokumentace se předpokládá HPP 7.400 m2 a výše kompenzace 5.180.000 Kč.

Čtvrtá kompenzační smlouva v hodnotě dalších 13,5 mil Kč bude zastupitelstvem městské části projednána během roku 2024.

Datum vložení: 11. 1. 2024 9:09
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2024 9:09
Autor: MgA. Ivan Vágner