Městská část Praha 22
Praha 22

Komise

Předseda:  Mgr. Pavel Kosař
Tajemnice:  Ing. Kateřina Feďková

Komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování
Předsedkyně: Mgr. Silvie Štěpánková, DiS.
Tajemnice:  Eva Roupcová

Komise kultury
Předsedkyně: Mgr. Veronika Špalková Kuželová
Tajemnice:  Vlasta Čepičková

Komise pro sport, spolky a volný čas
Předsedkyně: Hana Urbanová
Tajemnice:  Veronika Línková
 
Šéfredaktor: Bc. Miroslav Roth
Tajemnice:  Petra Vaňková

Školská komise
Předsedkyně:  Mgr. Veronika Špalková Kuželová
Tajemnice:  Pavlína Harantová
Předseda:  Ing. Jiří Pařízek
Tajemnice:  RNDr. Kateřina Marková
 
Předseda:  Mgr. Jakub Randák
Tajemník:  Ing. Alena Sehnalová
 
Předseda:  Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.
Tajemnice: Ing. Jitka Mášová
 
Předseda:  RNDr. Petr Král
Tajemník:  Daniel Malenovský