Městská část Praha 22
Praha 22

Komise

Předseda: Petr Procházka
Tajemnice: Ing. Kateřina Feďková

Komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování
Předsedkyně: Inga Petryčka
Tajemnice: Mgr. Zdeňka Žaludová

Komise kultury
Předsedkyně: Alice Končinská
Tajemnice: Mgr. Hana Spěšná

Komise pro sport, spolky a volný čas
Předsedkyně: Barbora Tamelová
Tajemnice: Vlasta Čepičková
 
Předseda: Tomáš Kaněra
Tajemnice: Petra Vaňková

Školská komise
Předsedkyně: Mgr. Jitka Rothová
Tajemnice: Pavlína Harantová
Předseda: Bc. Radim Pokorný
Tajemnice: RNDr. Kateřina Marková
 
Předseda: Ing. Jan Konopásek
Tajemník: Ing. Alena Sehnalová
 
Předseda: Ing. arch. Stanislav Běhal
Tajemnice: Jana Machačová