Městská část Praha 22
Praha 22

Výbory


Finanční výbor - Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ. Plní další úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo MČ.

Předseda: Ing. Jaroslav Straka
Tajemník: Ing. František Wetter

Kontrolní výbor - Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MČ. Plní další úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo MČ.

Předsedkyně: Mgr. Zuzana Straková
Tajemnice: Irena Röslerová