Městská část Praha 22
Praha 22

Nová vázaná živnost "Realitní zprostředkování"

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).
Nově je zaváděna vázaná živnost s předmětem podnikání „Realitní zprostředkování“.

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

Nově je zaváděna vázaná živnost s předmětem podnikání „Realitní zprostředkování“.

 Realitním zprostředkovatelům zákon ukládá mj. tyto povinnosti:

  • Podnikatelé, kteří byli přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlají v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, musí nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, tj. nejpozději do 3. září 2020, ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné  způsobilosti pro provozování této vázané živnosti. Uplynutím uvedené doby jejich oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká. Ohlášení nepodléhá správnímu poplatku.
     
  • Nejpozději do 2 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 3. května 2020, uzavřít pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování. Do 10 dnů od uzavření pojištění předložit stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy Ministerstvu pro místní rozvoj.
     
  • Nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tj. do 3. března 2022, zajistit výkon činnosti pouze fyzickými osobami splňujícími požadovanou odbornou způsobilost, která je uvedena pro tuto živnost v příloze č. 5 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.) a není zcela shodná s odbornou způsobilostí pro získání živnostenského oprávnění.
     

Odborná způsobilost pro získání živnostenského oprávnění:

a) vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti   vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii,   finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,

c) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*),

d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)

   *) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

   **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum vložení: 29. 4. 2020 10:08
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2020 21:30
Autor: Petra Vaňková