Městská část Praha 22
Praha 22

Chodci versus cyklisté

V rámci prevence a informovanosti chodců a cyklistů, se odbor dopravy rozhodl vypracovat tento článek, jak si správně mají tito dva subjekty navzájem mezi sebou počínat a respektovat se. Pravidla, jak se chovat na chodnících a pozemních komunikacích lze najít v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

 

V rámci prevence a informovanosti chodců a cyklistů, se odbor dopravy rozhodl vypracovat tento článek, jak si správně mají tyto dva subjekty navzájem mezi sebou počínat a respektovat se. Pravidla, jak se chovat na chodnících a pozemních komunikacích lze najít v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Chodci musí přednostně užívat stezky pro chodce a chodníky, které jsou pro chůzi určené. Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

Cyklisté jsou naopak povinni použít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty, jsou-li zřízeny. Je potřeba se nově naučit rozlišovat přechody a přejezdy. Na přechodu pro chodce smí komunikaci cyklista přejít a kolo převézt a na přejezdu pro cyklisty smí komunikaci přejet bez převádění.

Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce a analogicky platí, že nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce. Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty.

Pokud dojde k porušení alespoň jednoho z výše uvedených pravidel a posléze i k pokutování cyklisty či chodce policistou, výše pokuty může dosáhnout až 2.000,-Kč v blokovém řízení a 1.500 až 2.500,-Kč ve správním řízení.

Věříme, že když se budete alespoň trochu těmito pravidly řídit, snažit se je dodržovat a obě strany - jak chodci, tak cyklisté - se k sobě budou chovat ohleduplně, nebude docházet k žádným problémům, neshodám, nehodám a pokutám.

 

                                                                                                              Jindřich Pulda, referent OD

Datum vložení: 16. 7. 2014 8:35
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2020 21:26
Autor: Praha 22