Městská část Praha 22
Praha 22

Rozvoj cyklotras v Praze 22

Do rozvoje pražské cyklistické infrastruktury je zapojena i naše městská část. Vedení radnice se zabývá konceptem rozvoje území pro rekreační účely, jehož součástí jsou také cyklostezky.

Do rozvoje pražské cyklistické infrastruktury je zapojena i naše městská část. Vedení radnice se zabývá konceptem rozvoje území pro rekreační účely, jehož součástí jsou také cyklostezky. Stavby určené pro bezpečný pohyb cyklistů, inlajnistů přivítají obyvatelé našeho města, co se chtějí vyhnout rušným komunikacím a udělat něco pro své zdraví. Vybudované cyklostezky navazují na celoměstskou síť značených cyklotras a doporučených cyklostezek, uvedených v dostupných turistických mapách (mapa.prahounakole.cz)

 

Aktivním cyklistům jistě neuniklo, že v minulosti byla realizována cyklotrasa A239 z Netluk do Uhříněvsi, jejíž trasa je vedena směrem k Podlesáku, uhýbá ke sportovnímu areálu SK Čechie Uhříněves kolem židovského hřbitova, pokračuje ulicí Vachkovou podél Obory, kříží ulici Přátelství a ulicí Picassovou nás dovede k Uhříněveskému nádraží. Podél trati dojedeme až do ulice Ke Kříži, kterou se napojíme na ulici K Dálnici. Z této komunikace lze po cca 250 m odbočit vpravo a pokračovat polní cestou až do Pitkoviček (kdysi samostatná osada, dnes severní část Pitkovic). Právě tento úsek zaznamená v budoucnu změnu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na vybudování plnohodnotné cyklostezky. Cyklostezka bude pokračovat podél Pitkovické stráně a podél Pitkovického potoka až do Křeslic.

 

Z Pitkovic se v brzké budoucnosti dostaneme pohodlně po cyklostezce do Benic. Jedná se o nový projekt, MČ připravila potřebnou dokumentaci vč. vydání stavebního povolení. Realizovat vlastní investici bude ovšem magistrát. Potřebné podklady obdržel odbor investic MHMP již v loňském roce. Cyklostezka povede z lokality Nové Pitkovice z ulice Kozáková do Benic, ve kterých se napojí k ulici K Pitkovicům.

 

Dalším projektem cyklotras, již dokončeným a hojně využívaným, je trasa A z Netluk přes Uhříněves do Kolovrat, kterou realizovala naše městská část ve spolupráci s MHMP. Cyklotrasa vede z Netluk do Uhříněvsi cca 250 m po silnici (od příštího měsíce po právě budovaném chodníku s vlastním cyklopruhem, pozn. redakce), dále kolem farmy k odbočce do Obory, kterou projíždí do ulice V Potokách na náměstí Bří Jandusů, pokračuje ulicí K Sokolovně k Vodici a dále podél Prknovky do Kolovrat, kde je dále značena jako trasa A22. Pokud budeme chtít, můžeme se po této trase dostat až do Ladova kraje.

 

MČ realizovala v posledních letech investici v obci Hájek v souvislosti s bytovou zástavbou v lokalitě Podkova, jedná se o smíšený úsek pro cyklisty a pěší značený jako X440, který je součástí cyklotrasy Uhříněves – Hájek – Běchovice – Dubeč. V současné době probíhá projektová příprava na obnovu původní historické cesty se stromořadím, vedoucí pod kopcem Jankov. Touto novou trasou by se tak cyklista vyhnul frekventovanému úseku vedoucímu po silnici Pod Jankovem. S vlastní realizací se počítá v příštím roce.

 

Městská část také plánuje vybudování dalších bezpečných cyklostezek, které by se měly stát alternativou k současné neutěšené dopravní situaci směrem do centra hlavního města. Byla zahájena projektová příprava na cyklostezku Uhříneves – Dolní Měcholupy. Opět se jedná o obnovu původní historické cesty se stromořadím. Trasa naváže na již realizovanou cyklotrasu A448 Netluky – Uhříněves vedoucí kolem hřiště SK Čechie Uhříněves a podél Podleského rybníka a dále do Dolních Měcholup. Tedy v polích mezi Kutnohorskou a Dubčí.

 

Také byly zahájeny projektové přípravy na napojení cyklotras na lávku v ulici Ke Kříži a průjezd Uhříněvsí v úseku nádraží Uhříněves – Vodice. Cyklista by se tak vyhnul frekventovanému a nebezpečnému Přátelství a Novému náměstí. Důležitou součástí pro bezpečnost cyklodopravy na Praze 22 a zejména v centru Uhříněvsi bude i vznik dokumentu cyklogenerel, o kterém jsme psali v minulém čísle UZ. S vlastní realizací průjezdu Uhříněvsí se opět počítá v příštím roce.

 

Přehled pražských cyklotras a cyklostezek naleznete na portálu hlavního města Prahy:   http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/index.html

 

Datum vložení: 4. 6. 2020 10:03
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2020 22:36
Autor: Pavel Veverka