Městská část Praha 22
Praha 22

Re-use pointy ve sběrných dvorech

Praha dává použitým věcem druhou šanci. Odstartoval pilotní projekt re-use pointů ve sběrných dvorech.

 

Praha dává použitým věcem druhou šanci. Odstartoval pilotní projekt re-use pointů ve sběrných dvorech

 

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Řada použitých věcí může dále sloužit a nemusí se odpadem vůbec stát. Hlavní město Praha společně s Pražskými službami proto nově nabízí lidem možnost odložit dosud funkční, zachovalé či takřka nové věci ve dvou sběrných dvorech - na Spořilově a ve Vysočanech v tzv. re-use pointech. Odtud budou nabídnuty potřebným k dalšímu využití.

 

Množství městského odpadu s postupem let stále roste. Odpadem se stávají i věci, které jsou funkční, téměř nové či jednoduše znovupoužitelné. Praha nyní apeluje na své obyvatele, aby před vyhozením například nábytku, knih či sportovního vybavení uvažovali nad tím, zda by se tyto předměty nedaly znovu využít pro potřebné obyvatele Prahy. Díky projektu hlavního města Prahy a Pražských služeb je totiž nyní mohou lidé jednoduše odvézt do sběrného dvora s re-use pointem. Zde už pro ně zaměstnanci prostřednictvím elektronické aplikace https://praho.nevyhazujto.cz/ najdou nové uplatnění.

 

„Re-use koncept, kdy věci nacházejí nové uplatnění, místo aby byly vyhozeny, už úspěšně funguje v zahraničí. Věříme, že i u našich občanů najde ohlas. Hlavní město Praha a Pražské služby se pravidelně věnují tématům správné recyklace, využívání alternativ k jednorázovým obalům a nakládání s biologickou složkou odpadu. I malá změna v našem spotřebitelském chování může mít v celkovém měřítku velký dopad. Jde o další příspěvek na cestě hlavního města k cíli snížit množství odpadu a zavést cirkulární ekonomiku,“ říká k projektu náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

 

V pilotním projektu fungují dva sběrné dvory: v ulici Zakrytá, Praha 4 – Spořilov, a Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany. Ty jsou vybaveny speciálním uzavřeným skladovým velkoobjemovým kontejnerem pro uložení objemných předmětů (nábytek, sportovní vybavení, kočárky, zdravotní pomůcky atd.) a stavební buňkou pro uložení drobných předmětů (nádobí, knihy, hračky, apod.). Proškolená obsluha předměty posoudí, zdokumentuje a postará se o jejich správné uskladnění. Následně je zanese do aplikace, kde se zobrazí partnerským organizacím - charitám, městské nábytkové bance, sociálním odborům a dalším. Předměty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout.

 

Pilotní projekt začal 1. října 2020. V případě, že se osvědčí, město plánuje jeho rozšiřování i do dalších sběrných dvorů.

 

Více informací Praha nabízí na stránkách https://reuse.praha.eu/.

 

Lidé mohou také sami přímo využít internetovou aplikaci https://praho.nevyhazujto.cz/ a nabídnout zde věci k dalšímu použití.

 

Kontakty na pilotní sběrné dvory:

• Zakrytá: mob. 731 122 891, e-mail info@psas.cz

• Pod Šancemi: mob. 739 682 180, e-mail info@psas.cz

 

Zdroj: Tisková zpráva MHMP

Datum vložení: 14. 12. 2020 14:07
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2021 15:17
Autor: Ing. Jitka Kochánková