Městská část Praha 22
Praha 22

Svoz odpadu

Sáčky do biopopelnice nepatří!

Datum: 15. 6. 2021

Informace ke složení bioodpadu ve svážených nádobách na území hl. m. Prahy

Mimořádný svoz odpadu, který se nevejde do popelnice

Datum: 1. 2. 2021

Když potřebujete odvézt a zlikvidovat odpad, který se nevejde do popelnice, objednejte si u svozové společnosti Pražské služby, a.s. mimořádný svoz odpadu.

Optimalizace provozu systému nakládání s komunálními odpady v Praze v roce 2021

Datum: 12. 1. 2021

Dle sdělení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který je správcem a provozovatelem systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy, dochází v roce 2021 kvůli sníženému rozpočtu oddělení odpadů k poměrně výraznému omezení služeb poskytovaných občanům v oblasti nakládání s komunálními odpady.

Svoz objemného odpadu a bioodpadu v druhém pololetí 2021

Datum: 12. 1. 2021

Od března 2021 pokračuje svoz objemného odpadu a bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2021

Datum: 12. 1. 2021

Při mobilním sběru mohou občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) posádce sběrného vozidla zdarma předat následující druhy odpadů...

Objednávkový odvoz velkoobjemového odpadu a stavební suti do sběrného dvora

Datum: 22. 9. 2020

Pražané mají možnost zajistit si odvoz velkoobjemového odpadu do sběrného dvora (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad).

Informace pro podnikatele o jejich povinnostech při nakládání s odpady

Datum: 20. 3. 2020

Praha informuje podnikatele o jejich povinnostech při nakládání s odpady, které jim při jejich činnosti vznikají.

Nádobový sběr rostlinného bioodpadu

Datum: 20. 3. 2020

Sběr rostlinného bioodpadu pomocí hnědých sběrných nádob se stává od 1. 1. 2020 součástí systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy.

Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1.1.2020

Datum: 1. 1. 2020

Informace ke změnám v odpadovém hospodářství na území hl. m. Prahy od 1.1.2020, zejména navýšení poplatku za odpad o 30 % a zavedení celoplošného nádobového sběru bioodpadu.

Služby občanům

Datum: 1. 1. 2020

Služby občanům
• přistavování velkoobjemových kontejnerů
• odvoz kalů z žump a septiků
• čistění komínů