Městská část Praha 22
Praha 22

Služby občanům

Služby občanům
• přistavování velkoobjemových kontejnerů
• odvoz kalů z žump a septiků
• čistění komínů

 

Služby občanům

 

·přistavování velkoobjemových kontejnerů

·odvoz kalů z žump a septiků

·čistění komínů

 

Likvidaci odpadů z domácností na území hl. m. Prahy řeší systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený vyhláškou č. 5/2007 Sb. HMP, o odpadech. Likvidaci odpadů vznikajících v domácnostech nad rámec tohoto systému si musí občané zajistit na vlastní náklady. Městská část Praha 22 nemá zřízenu organizaci, která by tyto služby pro občany zajišťovala. Pouze pro Vaši informaci uvádíme některé firmy, které na území naší městské části a v jejím okolí tyto služby poskytují.

 

Velkoobjemové kontejnery:

 

Milan Petružálek,

(Avia, Liaz, Tatra)

tel. 281 931 164, 281 931 419,

mobil: 603 242 142,

Praha – Dolní Počernice

DOSA-PARTNERS s.r.o.

mobil: 603 188 822, 737 750 153, e-mail: info@dosa-partners.cz

Praha - Kyje

pan Borovička

603 414 623 

 

Lukáš Hübner

724 258 459

 

 

Odvoz fekálních vod:

 

firma Sovalov (pan Vítek)

mobil: 606 204 329, tel. 272 942 224

Praha – Jižní město

 

firma Simandl

mobil: 602 284 902

Praha – Petrovice

pan Chmel

mobil: 607 540 357

Praha – Kolovraty

 

pan Brtna

mobil: 604 236 963

Říčany

pan Šmíd

mobil: 777 344 945

Svojetice

 

SEBAK

mobil: 602 718 645

Praha

 

 

Kominické služby:

 

pan Bělina

mobil: 723 276 355

Praha - Uhříněves

Petr Jáchym

tel. 267 710 572, mobil: 602 237 675

Praha - Uhříněves

firma Palkanin

tel. 220 801 773, mobil: 602 357 951

Praha 7

 

Pronájem a svoz velkoobjemových kontejnerů od společnosti Pražské služby, a. s.

Společnost Pražské služby a.s. disponuje moderní technikou pro svoz nejrůznějších druhů velkoobjemových kontejnerů. Všechna naše vozidla splňují ekologické normy. Nabízíme službu periodického i jednorázového odvozu kontejnerů. Všechny kontejnery jsou v majetku naší společnosti a v případě periodického odvozu jsou na dobu trvání zakázky zákazníkovi pronajaty. Před uzavřením smlouvy zákazníkům poskytujeme poradenství, tak aby byla zvolena ekonomicky nejefektivnější varianta použití velkoobjemových kontejnerů, lisovacích kontejnerů, lisovacích jednotek apod. 

Svoz velkoobjemových kontejnerů je možno objednat na níže uvedených kontaktech:

Průmyslová 32, Praha 10
Tel. 284 091 630
Email: dispecinkvok@psas.cz

Velkoobjemové kontejnery jsou vhodné pro svoz těchto druhů odpadů:

  • Velkoobjemový odpad
  • Suť, stavební materiály, sypké materiály
  • Papír, lepenka, plast
  • Dřevo
  • Směsný komunální odpad
  • Kovy
  • Odpady z nákupních center
  • Obsluha sběrných dvorů
  • Průmyslové odpady
Datum vložení: 1. 1. 2020 11:01
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2020 11:15
Autor: Ing. Jitka Kochánková