Městská část Praha 22
Praha 22

Svoz objemného odpadu a bioodpadu v druhém pololetí 2020

Od března 2020 pokračuje svoz objemného odpadu a bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů.

 

Velkoobjemové kontejnery označené VOK jsou určené pro odpad z domácností, který nemůže být pro své rozměry odkládán do popelnic (např. starý nábytek, pohovky, matrace, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, bojlery, staré sportovní náčiní, autosklo). Do těchto kontejnerů nepatří živnostenský odpad,  výrobky podléhající zpětnému odběru (TV a PC monitory, počítače, vyřazené elektrozařízení, lednice, mrazáky), nebezpečné odpady (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad a pneumatiky. V případech, kdy se zbavujete většího množství odpadů (např. při vyklízení sklepů a půd rodinných domků či společných prostor bytových domů, případně při rekonstrukcích bytů), byste si měli likvidaci odpadu objednat z vlastních prostředků, případně zajistit odvoz odpadu přímo do sběrného dvora.
Velkoobjemové kontejnery označené BIO jsou určené pro odkládání bioodpadu, a to především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. pro kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky. Upozorňujeme, že tyto kontejnery slouží pouze pro bioodpad a nejsou určeny k odkládání živnostenského odpadu, objemného odpadu, elektrošrotu, pneumatik ani nebezpečného odpadu.

 

Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů označených VOK a BIO je pro občany hl. m. Prahy zdarma, je hrazena Magistrátem hl. m. Prahy.


Občané s trvalým pobytem v Praze mohou dále tyto druhy odpadů odkládat bezplatně:
objemný odpad včetně elektrošrotu a nebezpečných odpadů ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (např. Bečovská 939, Praha - Uhříněves, tel. 731 122 905),
odpad ze zeleně v Kompostárně hl. m. Prahy, Dřevčická ul., Praha – Malešice, tel. 274 772 694, 604 221 708 (množství omezeno na 250 kg).


Odpad ze zeleně lze také odkládat do speciálních nádob na bioodpad přistavovaných k nemovitostem. Přistavení nádoby si můžete objednat u Pražských služeb, a. s. na tel.: 284 091 457, 284 091 458 nebo e-mailu: info@psas.cz, prohlaseni4@psas.cz, bio@psas.cz, případně pomocí registračního formuláře: https://bio.praha.eu/formular/. Služba je součástí systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy. Sběrnou nádobu na biologicky rozložitelný odpad je možno objednat v celoročním nebo sezónním režimu svozu (duben – listopad), s četností svozu 1x za 14 dní, 1x nebo 2x týdně.  


Vzhledem k omezenému počtu přistavovaných velkoobjemových kontejnerů věříme, že občané přednostně využijí možnost odvážet odpady přímo do sběrného dvora.

 

Stanoviště

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Kašovická x Lnářská

BIO 5. 9. (d)

 

BIO 7. 11. (o)

 

Pardubická x Rájecká

 

BIO 3. 10. (d)

 

 

U Nadýmače

BIO 5. 9. (d)

 

VOK 7. 11.

 

Na Blanici x K Podchodu

BIO 19. 9. (d)

 

VOK 7. 11.

 

Bystřičná

 

VOK 3. 10.

BIO 21. 11. (o)

 

Křelovická x Nad Volyňkou

 

BIO 17. 10. (d)

 

 

Pod Markétou x Předpolní

VOK 5. 9.

BIO 17. 10. (o)

BIO 21. 11. (d)

 

Pod Markétou č.p. 87 (hřiště)

BIO 5. 9. (o)

 

BIO 7. 11. (d)

 

V Pitkovičkách

BIO 19. 9. (o)

 

BIO 21. 11. (d)

 

Bedlová

VOK 5. 9.

BIO 3. 10. (o)

BIO 7. 11. (d)

 

V Kuťatech x Rozdělená

BIO 19. 9. (d)

 

VOK 21. 11.

 

K Dálnici č.p. 622

 

 

VOK 21. 11.

 

K Netlukám (sídliště VÚŽV)

 

 

 

VOK 12. 12.

Venušina

 

BIO 3. 10. (d)

 

VOK 12. 12.

Fr. Diviše č.p. 740

 

BIO 17. 10. (d)

 

 

Netluky

 

VOK 3. 10.

 

 

Kontejnery označené VOK budou přistaveny v sobotu od 9 hodin do naplnění, max. do 13 hodin.

Kontejnery označené BIO budou přistaveny v sobotu od 9 hodin do naplnění, max. do 12 hodin (d) nebo od 13 hodin do naplnění, max. do 16 hodin (o).

 

Ilustrační obrázek, zdroj Google

Datum vložení: 20. 3. 2020 9:58
Datum poslední aktualizace: 17. 8. 2020 13:03
Autor: Ing. Jitka Kochánková