Městská část Praha 22
Praha 22

Úklid stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad

Společnost Pražské služby, a.s. nabízí nadstandardní službu objednání úklidu stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad.

 

Společnost Pražské služby, a.s. nabízí správcům objektů, bytovým družstvům, realitním společnostem a dalším subjektům odstranění odpadu uloženého mimo sběrné nádoby v místech pravidelně přeplňovaných nádob na směsný odpad formou úklidu stanoviště.

Úklidem stanoviště se rozumí odstranění odpadu uloženého mimo sběrné nádoby (uloženo v taškách a pytlích) v době pravidelného svozu odpadu dle sjednané četnosti. Pražské služby, a.s. odpovídají za čistotu stanoviště pouze v době pravidelného svozu odpadu.

Podmínkou pro realizaci služby "Úklid stanoviště" je nasmlouvání dostatečného počtu nádob na směsný komunální odpad a zajištění odpovídající četnosti svozu, které posoudí správce objektu v součinnosti se zástupci Pražských služeb, a.s.

Pro objednání služby "Úklid stanoviště" vyplňte níže uvedenou objednávku a potvrzenou ji odešlete na faxové číslo 284 091 505 a originál poštou na adresu:
Pražské služby, a.s. - Callcentrum, Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 

Bližší informace a podmínky naleznete v přiloženém formuláři objednávky ( formát pdf, velikost 188 kB)

Zdroj: www.psas.cz

 

odpadkový koš, zdroj Google

 

 

Datum vložení: 20. 3. 2020 9:46
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2020 17:07
Autor: Ing. Jitka Kochánková