Městská část Praha 22
Praha 22

Zvíře v nouzi

Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných, nemocných nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů.

ilustrační obrázek

Pro péči o volně žijící zvířata Záchranná stanice hl. m. Prahy v Jinonicích. Zařízení spadá pod Lesy hl. m. Prahy a není určeno pro domácí a exotická zvířata, www.lhmp.cz/eko. Kontaktní non stop linka je 773 772 771. V případě nalezení volně žijícího živočicha, který potřebuje naši pomoc je rovněž možno kontaktovat Městskou policii na telefonu 156. Ta zajistí odchyt zvířete např. prostřednictvím Pražské zvířecí záchranky (t. 774 155 185, výjezdy po – pá od 8 – 16 hod) nebo jiné specializované organizace. Záchranná stanice v Jinonicích je jednou z největších zařízení svého druhu v České republice. Ročně zde najde útočiště, péči a léčení a nakonec optimálně i vypuštění zpět do volné přírody kolem dvou tisíc zvířat.

Důležité je vždy vyhodnotit, zda se skutečně jedná o zvíře v nouzi (více na www.zvirevnouzi.cz):

PTÁCI

ANO

• Ptáče, které nemá zcela vyvinuté opeření (holátko či částečně ochmýřené mládě) a zpravidla vypadlo z hnízda nebo o hnízdo přišlo.
Pokud není možno mládě vrátit zpět do hnízda, je nutné ho urychleně zahřát a co nejdříve předat do péče záchranné stanice.
• Ptáci zranění, nemocní, zesláblí či uvěznění na nepřístupných místech.
Pro transport do stanice je vhodná tmavá krabice, neprůhledný látkový či papírový sáček nikoliv ptačí klec.

NE
• Ptáčata, která začínají svou leteckou kariéru.
Pokud nezapadnou do nějaké škvíry, rodiče si je i na zemi bezpečně najdou, nakrmí a odvedou do bezpečí. Pokud opeřené ptáče není viditelně zraněné, není třeba si ho všímat.
• Pokud se obáváte, že by ptáče bylo ohroženo dopravou, kočkou či psem.
Ptáče můžete zkusit vysadit na nejbližší keř či strom. U ptáků hnízdících v lidských sídlech vysaďte mládě do hnízda, na římsu nebo jiné vyvýšené místo.
Rorýse, kteří vzhledem k dlouhým křídlům a krátkým nohám, nejsou schopni vzlétnout ze země, je vhodné opatrně vyhodit cca 1 m do výšky a teprve pokud ani poté nevzlétnou zajistit odvoz do záchranné stanice.

SAVCI

ANO

• Srnčata, zajíčci, mláďata jelenů, daňků či muflonů zmateně pobíhající, vydávající hlasité zvuky či viditelně zraněná nebo bezvládná pomoc záchranné stanice potřebují. Zpět do volné přírody se pak však už většinou nedostanou.
• Mláďata veverek a kun, která najdete mimo hnízdo, vyžadují pomoc záchranné stanice vždy!
• Také dospělí zranění či uvěznění savci vyžadují okamžitý zásah.
• Z ježků vyžadují naši pomoc pouze ježcí kojenci (30 -50 g) nalezení mimo hnízdo a také ježčata z pozdních vrhů, která v polovině listopadu, nedosáhla hmotnosti 0,5 kg.
• Pokud by k vám v létě zabloudil netopýr, nechte večer co nejvíce otevřená okna, zhasněte a vyčkejte, až odletí.
V zimě nebo je-li zraněný či zesláblý ho umístěte do papírové krabice s víkem (na netopýra sahejte vždy přes hadr nebo v rukavicích!) a kontaktujte odborníky (SOS netopýří linka pro Prahu a okolí t. 731 523 599). V případě výskytu netopýrů při zateplování budov volejte t. 737 121 672.

NE
90% srnčat a zajíčků se dostává do záchranných stanic úplně zbytečně jen proto, že je někdo považoval za opuštěná. Nejsou totiž schopna ihned následovat matku a nehnutě vyčkávají na její příchod někde v trávě či na poli. Ani při vyrušení se ze svého místa nehnou. Pokud se taková mláďata dostanou do kontaktu s člověkem nebo psem, matka je zpravidla opustí. Ohrožena však zůstanou nejen mláďata, ale i matka tím, že když přestane mládě krmit, může uhynout na zánět mléčných žláz.
• Nachází-li se mládě na nebezpečném místě (cesta, hřiště apod.) je možné je přesunout max o 2 až 3 m pomocí klacku či jiného předmětu tak, aby na něm neulpěl lidský pach.
 


 

Podle informačních materiálů ČSOP „Zvíře v nouzi“ zpracovala RNDr. Kateřina Marková

Datum vložení: 29. 12. 2020 9:00
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 9:15
Autor: Praha 22