Městská část Praha 22
Praha 22

Svoz odpadu

Svoz objemného odpadu a bioodpadu v druhém pololetí 2024

Datum: 1. 7. 2024

Od března 2024 pokračuje svoz objemného odpadu a bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů.

Ulice není popelnice, neodkládejte odpady mimo sběrné nádoby

Datum: 10. 1. 2024

Okolí popelnic na směsný odpad a kontejnerů se stále plní odpadky a nepotřebnými věcmi. Děje se tak primárně kvůli neznalosti, částečně je na vině bezohlednost některých lidí. Nejčastěji se vedle popelnic objevují pytle s odpadem a nadměrný odpad.

Spreje a tlakové lahve komplikují třídění a zpracování odpadu v Praze. Použité spreje patří do směsného odpadu! Při nesprávném třídění vzniká riziko exploze a požáru

Datum: 10. 1. 2024

Ačkoli se lidé v posledních letech naučili důsledně separovat kovové obaly, stále končí v šedých kontejnerech i odpad, který sem v žádném případě nepatří. Především malé tlakové nádoby jako jsou různé spreje, plynové kartuše či turistické vařiče komplikují třídění a zpracování odpadu v Praze.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2024

Datum: 2. 1. 2024

Při mobilním sběru mohou občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) posádce sběrného vozidla zdarma předat následující druhy odpadů...

Drobní podnikatelé mohou využít virtuální nádoby na tříděný odpad, aby nezatěžovali svoz pro občany

Datum: 18. 10. 2023

Informace pro drobné živnostníky, kteří pracují z domova, z drobné provozovny či malé kanceláře o možnosti objednání tzv. virtuální nádoby, kterou lze využít pouze pro komodity papír, plast, sklo a kovy.

Projekt Buď líný - bezplatný odvoz elektrozařízení přímo z domácnosti

Datum: 6. 6. 2023

Projekt Buď líný občanům umožňuje pohodlně se zbavit vysloužilých elektrozařízení. Bezplatná služba nabízí odvoz elektrozařízení přímo z domácnosti.

Informace ke změně sběrných nádob na SKO 70 l

Datum: 1. 2. 2023

Sběrné nádoby o objemu 70 l budou na území hl. m. Prahy postupně nahrazovány jinými typy nádob. Jako vhodná alternativa se jeví využití sběrné nádoby o objemu 80 l s četností vývozu 1 x za 14 dní.

„Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Datum: 9. 6. 2022

Informační kampaň „Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Nádobový sběr rostlinného bioodpadu

Datum: 10. 1. 2022

Sběr rostlinného bioodpadu pomocí hnědých sběrných nádob se stává od 1. 1. 2020 součástí systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy a od 1. 1. 2022 je zdarma.

Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1.1.2022

Datum: 3. 1. 2022

Informace ke změnám v odpadovém hospodářství na území hl. m. Prahy od 1.1.2022

Zobrazeno 1-10 ze 22