Městská část Praha 22
Praha 22

Optimalizace provozu systému nakládání s komunálními odpady v Praze v roce 2021

Dle sdělení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který je správcem a provozovatelem systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy, dochází v roce 2021 kvůli sníženému rozpočtu oddělení odpadů k poměrně výraznému omezení služeb poskytovaných občanům v oblasti nakládání s k

 

Dle sdělení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který je správcem a provozovatelem systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy, dochází v roce 2021 kvůli sníženému rozpočtu oddělení odpadů k poměrně výraznému omezení služeb poskytovaných občanům v oblasti nakládání s komunálními odpady. Ponížení rozpočtu nastalo z důvodu globální koronavirové pandemie a nezbytné potřeby finančně zajistit funkční opatření k zamezení jejího dalšího šíření. Z tohoto důvodu dochází např. na celém území hl. m. Prahy vč. Městské části Praha 22 k úplnému zrušení některých stanovišť tříděného odpadu a významnému snížení kvóty poskytovaných velkoobjemových kontejnerů na sběr a svoz objemného odpadu a bioodpadu. Zůstává zachována možnost odkládání objemného odpadu a bioodpadu ve všech sběrných dvorech na území hl. m. Prahy bez omezení (např. SD Bečovská 939, tel. 731 122 905). K odložení bioodpadu lze využít i sběrné místo v Dřevčické ul. v Praze 10 (omezení 250 kg/osobu/měsíc, tel. 274 772 694, 604 221 708), další variantou je pak pořízení vlastního kompostéru na zahradu nebo objednání vlastní hnědé sběrné nádoby na bioodpad tzv. kompostejneru k bytovému objektu v režimu celoročního nebo sezónního svozu. Vše o nové službě svozu rostlinného odpadu pomocí kompostejneru vč. výše poplatku naleznete na https://bioodpad.praha.eu/, tel. 284 091 888, 284 091 457, 284 091 458 e-mail: info@psas.cz, bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz, registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/.

Novinkou v oblasti předcházení vzniku odpadů v Praze je vytvoření re-use pointů pilotně ve dvou sběrných dvorech v Praze 4 na Spořilově (ul. Zakrytá, tel. 731 122 891, e-mail: info@psas.cz) a v Praze 9 ve Vysočanech (ul. Pod Šancemi, tel. 739 682 180, e-mail: info@psas.cz) – https://reuse.praha.eu/. Dosud funkční, zachovalé či takřka nové předměty typu nábytek, vybavení domácnosti, sportovní potřeby, hračky či knížky můžete na těchto místech odložit do speciálního velkoobjemového kontejneru a buňky. Věci budou následně nabízeny partnerským organizacím – charitám, městské nábytkové bance nebo sociálním odborům a také on-line prostřednictvím aplikace https://praho.nevyhazujto.cz/.

 

Zdroj: Sdělení OCP MHMP

Datum vložení: 12. 1. 2021 14:52
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2023 12:29
Autor: Ing. Jitka Kochánková