DPS I.

DPS I.

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Dům s pečovatelskou službou I

Dům s pečovatelskou službou I se nachází na Novém náměstí. Má kapacitu 13 bytových jednotek, ve kterých bydlí 18 obyvatel.

V tomto zařízení se poskytuje pouze pečovatelská služba – je to druh služby sociální péče, nikoli zdravotní péče.To znamená, že obyvateli se mohou stát pouze občané soběstační, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalý dozor nebo soustavnou kontrolu zdravotního stavu.
Jsou to takoví občané, kterým potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
Pečovatelská služba se poskytuje pouze ve všedních dnech do 18 hodin, víkendy a svátky si obyvatel zařizuje buď sám nebo s pomocí rodinných příslušníků.

Dům s pečovatelskou službou I.


Kontakt:

Eva Roupcová  (odbor sociálních věcí a zdravotnictví)
telefon: 271 071 882
email: eva.roupcova@praha22.cz

Občan podá žádost ( ke stažení zde) na předepsaném tiskopise současně s prohlášením, že je schopen hradit náklady na bydlení a se stanoviskem ošetřujícího lékaře. Při podání bude žádost  zkontrolována, případně se žadatelem doplněna a předána k projednání KB a SV [*].

Na základě stanoviska této komise je žádost zařazena do seznamu žadatelů o umístění v DPS Uhříněves. Uchazeč bude vyrozuměn písemně.

Žadatel je povinen žádost v případě změn doplňovat a upřesňovat.

METODIKU pro evidenci a výběr žadatelů na pronájem bytu v DPS I. a DPS II. v Uhříněvsi
naleznete ke stažení zde (formát pdf, velikost souboru 34 kB).

Ukázka interiéru bytu:

ukázka interiéru bytu v DPS I.

ukázka interiéru bytu v DPS I.


MČ jako provozovatel, si vyhrazuje právo na zákaz domácího drobného zvířectva v nájemních bytech domu zvláštního určení. 
 
[*] KB a SV: komise bytová a sociálních věcí
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK