Městská část Praha 22
Praha 22

Občanské poradny

   Právní poradna
        Mgr. Pavel Kosař
        10. a 26. června 2021 14:00 - 17:00

   Poradna pro rovné příležitosti a karierní poradna
        Mgr. Kateřina Kaňoková
        každý první pátek v měsíci 8:00 - 14:00    

    Kvalita veřejného prostoru
        Mgr. Pavel Kappel
        středy 16:30 - 17:30, muzeum
        po dohodě se lze objednat i na jiný termín
   
    Poradna sociálně právní ochrany dětí
        PhDr. Hana Hejná
        středy 15:30 - 17:30
        anonymně nejen pro rodiče

    Poradna pro bytovou problematiku
        Ing. Jana Veselá
        první pondělí v měsíci 15:30 - 18:00

    Senior point - sociální poradenství
        Mgr. Zdeňka Žaludová
        pondělky od 16:30

    Senior point - informace, Klub seniorů apod.
        Stanislava Drozenová
        čtvrtky 10:00 - 12:00  

    Poradna pro rodinné právo
        poslední úterý 17:00 - 19:00

    Poradna pro neformálně pečující
        první úterý 14:00 - 15:30

    Kontaktní místo pro bydlení
        pondělky a středy 16:00 - 17:30
        na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
        více informací


    nutné objednání na tel.: 271 071 812
    určeno pouze pro občany Prahy 22
    poradenství je bezplatné