Městská část Praha 22
Praha 22

Občanské poradny

    NOVĚ
    Kvalita veřejného prostoru

        Mgr. Pavel Kappel
        středy 16:30 - 17:30, muzeum
        po dohodě se lze objednat i na jiný termín

   

    Poradna pro rovné příležitosti
    Kariérní poradna - 4. 9.

        Mgr. Kateřina Kaňoková
        pátek v měsíci 8:00 - 14:00
        (mimo letní prázdniny)
        Mentoringový program pro ženy


    Právní poradna - 3. 9. a 17. 9.
        Mgr. Pavel Kosař
        dva čtvrtky 13:15 - 17:00


    Poradna sociálně právní ochrany dětí
        PhDr. Hana Hejná
        středy 15:30 - 17:30
        anonymně nejen pro rodiče


    Poradna pro bytovou problematiku
        Ing. Jana Veselá
        první pondělí v měsíci 15:30 - 18:00


    Senior point - sociální poradenství
        Mgr. Zdeňka Žaludová
        pondělky od 16:30

      
    Senior point - informace, Klub seniorů apod.
        Stanislava Drozenová
        čtvrtky 10:00 - 12:00

   

    Poradna pro rodinné právo
        poslední úterý 17:00 - 19:00

 

    Poradna pro neformálně pečující
        první úterý 14:00 - 15:30

 

    Kontaktní místo pro bydlení
        pondělky a středy 16:00 - 17:30

 


    nutné objednání na tel.: 271 071 812
    určeno pouze pro občany Prahy 22
    poradenství je bezplatné