Městská část Praha 22
Praha 22

Občanské poradny

    Poradna pro rovné příležitosti
    Kariérní poradna

        Mgr. Kateřina Kaňoková
        dva pátky v měsíci 8:00 - 14:00
        (mimo letní prázdniny)
        Mentoringový program pro ženy


    Právní poradna
        Mgr. Pavel Kosař
        dva čtvrtky 13:15 - 17:00


    Poradna sociálně právní ochrany dětí
        PhDr. Hana Hejná
        středy 15:30 - 17:30
        anonymně nejen pro rodiče


    Poradna pro bytovou problematiku
        Ing. Jana Veselá
        první pondělí v měsíci 15:30 - 18:00


    Senior point - sociální poradenství
        Mgr. Zdeňka Žaludová
        pondělky od 16:30
        na objednání


    Senior point - informace, Klub seniorů apod.
        Stanislava Drozenová
        čtvrtky 10:00 - 12:00
        na objednání


    nutné objednání na tel.: 271 071 812
    určeno pouze pro občany Prahy 22
    poradenství je bezplatné