Městská část Praha 22
Praha 22

Tajemník

Osoby

Petr Roman, Ing., MPA

tajemník Úřadu MČ Praha 22

Podřízené organizační složky