Městská část Praha 22
Praha 22

Odpověď č. 2 paní Vošahlíkové ve věci Dotačních řízení

- příloha (formát xls, velikost souboru 43 kB)


Ing. František Wetter
vedoucí ekonomického odboru

e-mail: frantisek.wetter@praha22.cz
tel.: +420 271 071 840