Městská část Praha 22
Praha 22

Odpověď č. II panu Kopeckému- Doplňující informace k jeho žádosti č. I/22 ve věci OS Kašperská


Odpovědi k jednotlivým bodům:

 

Zodpovídá: Pavel Čornej