Městská část Praha 22
Praha 22

Odpověď ve věci „Kopie zápisů z kontrolních dní během stavby Polyfunkčního domu Pitkovice“


Odpověď ke stažení zde (formát PDF, velikost souboru 452 kB).

Dokumentaci z důvodu velkého objemu dat není možné zveřejnit.
Tato dokumentace bude k nahlédnutí na odboru ORS. Případně je možné vytvořit kopii dle sazebníku úhrad MČ Praha 22.

 

Zodpovídá: Jana Machačová