Městská část Praha 22
Praha 22

Odpověď fě Sportovní a kolejní areál PVS ve věci inženýrských sítí na pozemcích bývalého družstva Směr

Zodpovídá: Pavel Čornej