Městská část Praha 22
Praha 22

Odpověď panu Kutheilovi ve věci pozemků p. č. 1400/1,7,8,9, 1401/1,2, 1407/1,2, 2158/1, 1400/22,32, 2100, 2101, 2174, 2207/1,2 a 488/1 k. ú. Křeslice

Ke stažení zde  (formát pdf, velikost souboru 505 kB).