Městská část Praha 22
Praha 22

Odpověď ve věci „stavební deník k realizaci stavby Polyfunkční dům Pitkovice a zaměření rovinnosti základové desky“


Scan „Stavebního deníku objektu SO01 k realizaci stavby Polyfunkčního domu Pitkovice“ a „Polohopisné a výškopisné zaměření“  z důvodu velkého objemu dat není možné zveřejnit.

Tato dokumentace bude k nahlédnutí na odboru ORS. Případně je možné vytvořit kopii, dle sazebníku úhrad MČ Praha 22.

 

Zodpovídá: Jana Machačová