Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2007

Všechna došlá podání za rok 2007 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízením příslušným odborům.

 
     Na svém 27. zasedání dne 23. ledna 2008 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány právním úsekem Odboru kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22. Všechna došlá podání za rok 2007 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízením příslušným odborům. Celkem za rok 2007 došlo 14 podání. Petice byly podány 4, z toho 1 nebyla peticí ve smyslu petičního zákona, ačkoliv tak byla koncipována. Stížností bylo podáno 10, z toho 1, která nesplňovala podmínku stanovenou v § 175 z. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ačkoliv tak byla koncipována. 
V řádném termínu bylo vyřízeno všech 14 podání včetně oněch dvou, které byly jinými podáními. Jedné petici byl z důvodu čerpání dovolených sice prodloužen termín pro vyřízení, ale i tak byla všechna podání vyřízena v řádném termínu. Proti jedné petici, týkající se řešení dopravní situace v ulici U Starého mlýna, byl vznesen další podnět podáním opakované petice. Většina (osm) ze všech 14ti podání upozorňovala na nespokojenost občanů s dopravní situací nebo s opatřeními v souvislosti se stavební činností v městské části.
Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.

 
Počet podání celkem
14
Z toho - petic
  4  (3 + 1)
            - stížností
10  (9 + 1)
Vyřízeno v termínu
14
Nevyřízeno – stanovena lhůta pro vyřízení
  0
Nevyřízeno - odloženo
  0
Termín prodloužen
  1
Počet podaných opravných prostředků
  0
  
                


 
 
           

 
 
 
Datum vložení: 18. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2014 0:00
Autor: Pavel Čornej