Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2009

Všechna došlá podání za rok 2009 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízením příslušným odborům.

Na svém 72. zasedání dne 20. ledna 2010 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22. Všechna došlá podání za rok 2009 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.
Celkem za rok 2009 došlo 10 podání.
Vyřízení jedné petice přešlo do roku 2010. Petic bylo podáno 6. Stížnosti byly podány 4. Jedna podaná stížnost byla stížností ve smyslu § 175 z. č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
V řádném termínu bylo vyřízeno 9 podání. Vyřízení jedné petice přešlo do roku 2010. Proti žádnému vyřízení stížnosti či petice nebyl podán opravný prostředek k nadřízenému orgánu. Stížnosti se týkaly problematiky MHD, průjezdnosti komunikací, dopravních situací či v důsledku z nich vzešlého hluku a podobně. Podané petice se týkaly také MHD, dopravních situací a z nich vzešlého hluku.
Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.

 

Počet podání celkem
10
Z toho - petic
  6 
            - stížností
  4
Vyřízeno v termínu
9 + 1 (přechází do roku 2010)
Nevyřízeno – stanovena lhůta pro vyřízení
  0
Nevyřízeno - odloženo
  0
Termín prodloužen
  0
Počet podaných opravných prostředků
  0

 

 

Datum vložení: 20. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2014 0:00
Autor: Pavel Čornej