Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2011

Všechna došlá podání za rok 2011 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízením příslušným odborům.

Na svém 28. zasedání dne 11. ledna 2012 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22. Všechna došlá podání za rok 2011 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.

Celkem za rok 2011 došlo 7 podání. Petice byla podána 1. Stížností bylo podáno 6.
  
V řádném termínu bylo vyřízeno všech 7 podání. Proti žádnému vyřízení stížnosti či petice nebyl podán opravný prostředek k nadřízenému orgánu.
   Stížnosti se týkaly problematiky čistoty komunikací v souvislosti se stavební činností, hlučnosti provozoven v blízkosti obytných domů, a také postupu zaměstnanců ÚMČ Praha 22 při vyřizování podání občanů. Petice byla podána proti výškovému záměru budov navrhované stavby nových obytných domů.  
   Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.
 
Počet podání celkem
  7
Z toho - petic
  1 
            - stížností
  6
Vyřízeno v termínu
  7
Nevyřízeno – stanovena lhůta pro vyřízení
  0
Nevyřízeno - odloženo
  0
Termín prodloužen
  0
Počet podaných opravných prostředků
  0
  
Datum vložení: 22. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 3. 2014 0:00
Autor: Pavel Čornej