Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2012

Všechna došlá podání za rok 2012 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.

Na svém 52. zasedání dne 23. ledna 2013 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22. Všechna došlá podání za rok 2012 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem za rok 2012 došla 3 podání. Petice byly podány 2. Stížnost byla podána 1.
  
  V řádném termínu byla vyřízena 2 podání. Proti žádnému vyřízení stížnosti či petice nebyl podán opravný prostředek k nadřízenému orgánu.
   Stížnost se týkala vyřizování podání ve věci hluku z divadla U 22. Tato stížnost je doposud v řešení. Jedna petice se týkala variantního řešení záměru komunikace 31/DK/51 a druhá zlepšení MHD.
   Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.
 

Počet podání celkem
  3
Z toho - petic
  2 
            - stížností
  1
Vyřízeno v termínu
  2
Nevyřízeno – stanovena lhůta pro vyřízení
  0
Nevyřízeno - odloženo
  0
Termín prodloužen (přechází do roku 2013)
  1
Počet podaných opravných prostředků
  0
  
Datum vložení: 23. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 3. 2014 0:00
Autor: Pavel Čornej